بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Adele / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ I will be waiting از adele
adele-i ll be waiting
adele-i ll be waiting

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ I will be waiting از adele

I will be waiting

Hold me closer one more time

یک بار دیگر مرا به خود بفشار

Say that you love me in your last goodbye

در آخرین خداحافظی خود بگو که عاشق من هستی

Please forgive me for my sins

لطفا به خاطر گناهانم مرا ببخش

Yes, I swam dirty waters but you pushed me in

بله، من در آبهای کثیفی شنا کردم اما تو مرا وادار کردی

I’ve seen your face under every sky

من صورت تو را زیر همه آسمان ها دیده ام

Over every border and on every line

در پس همه حاشیه ها و روی هر خط

You know my heart more than I do

تو قلب مرا بیش از آنچه من می شناسم، می شناسی

We were the greatest, me and you

ما عالی ترین بودیم، من و تو

But we had time against us and miles between us

اما زمان علیه ما بود و مایلها فاصله در میان ما

The heavens cried, I know I left you speechless

آسمان گریست، می دانم که تو را بی هیچ حرفی ترک کردم.

But now the sky has cleared and it’s blue

اما اکنون آسمان صاف است و آبی ست

And I see my future in you

و من آینده ام را در تو می بینم

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again

من منتظرت خواهم بود تا زمانی که تو دوباره آماده عشق ورزیدن به من باشی

I put my hands up, I’ll do everything different

من تسلیم خواهم شد، من هر کاری را به روش دیگری انجام خواهم داد

I’ll be better to you

من برای تو شخص بهتری خواهم بود

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again

من منتظرت خواهم بود تا زمانی که تو دوباره آماده عشق ورزیدن به من باشی

I put my hands up, I’ll be somebody different

من تسلیم خواهم شد، من شخص دیگری خواهم بود

I’ll be better to you

من برای تو شخص بهتری خواهم بود

Let me stay here for just one more night

اجازه بده برای یک شب دیگر اینجا بمانم.

Build your world around me and pull me to the light

دنیایت را دور من بساز و مرا به سوی روشنایی بکش

So I can tell you that I was wrong

پس من قادر خواهم بود که به تو بگویم اشتباه می کردم.

I was a child then but now I’m willing to learn

آنوقت ها من همچون بچه ای بودم اما اکنون قصد دارم بیاموزم

But we had time against us and miles between us

اما زمان علیه ما بود و مایلها فاصله در میان ما

The heavens cried, I know I left you speechless

آسمان گریست، می دانم که تو را بی هیچ حرفی ترک کردم.

But now the sky has cleared and it’s blue

اما اکنون آسمان صاف است و آبی ست

And I see my future in you

و من آینده ام را در تو می بینم

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again

من منتظرت خواهم بود تا زمانی که تو دوباره آماده عشق ورزیدن به من باشی

I put my hands up, I’ll do everything different

من تسلیم خواهم شد، من هر کاری را به روش دیگری انجام خواهم داد

I’ll be better to you

من برای تو شخص بهتری خواهم بود

I will be waiting for you when you’re ready to love me again

من منتظرت خواهم بود تا زمانی که تو دوباره آماده عشق ورزیدن به من باشی

I put my hands up, I’ll be somebody different

من تسلیم خواهم شد، من شخص دیگری خواهم بود

I’ll be better to you

من برای تو شخص بهتری خواهم بود

Time against us, miles between us

زمان علیه ما ست و مایلها فاصله در میان ما

Heavens cried, I know I left you speechless

آسمان گریست، می دانم که تو را بی هیچ حرفی ترک کردم

Time against us, miles between us

زمان علیه ما ست و مایلها فاصله در میان ما

Heavens cried, I know I left you speechless

آسمان گریست، می دانم که تو را بی هیچ حرفی ترک کردم

I know I left you speechless

می دانم که تو را بی هیچ حرفی ترک کردم

I will be waiting

من منتظر خواهم بود

I will be waiting for you when you’re ready to love me again

من منتظرت خواهم بود تا زمانی که تو دوباره آماده عشق ورزیدن به من باشی

I put my hands up, I’ll do everything different

من تسلیم خواهم شد، من هر کاری را به روش دیگری انجام خواهم داد

I’ll be better to you

من برای تو شخص بهتری خواهم بود

I’ll be waiting for you when you’re ready to love me again

من منتظرت خواهم بود تا زمانی که تو دوباره آماده عشق ورزیدن به من باشی

I put my hands up, I’ll be somebody different

من تسلیم خواهم شد، من شخص دیگری خواهم بود

I’ll be better to you

من برای تو شخص بهتری خواهم بود

0

امتیاز کاربران : اولین نفر باشید!

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *