بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / MICHEAL JACKSON / ترجمه ودانلود آهنگ HEAL THE WORLD از MICHEAL JACKSON
76.michael_jackson_-_heal_the_world.englishtipsforyou.com
76.michael_jackson_-_heal_the_world.englishtipsforyou.com

ترجمه ودانلود آهنگ HEAL THE WORLD از MICHEAL JACKSON

There’s A Place In Your Heart

جایی در قلبتون وجود داره

And I Know That It Is Love

و میدونم که اون چیزی نیست جز عشق

and this place could be Much Brighter Than Tomorrow

و اون میتونه حتی از فردا هم درخشانتر باشه

And If You Really Try

و اگه واقعا سعی کنید

You’ll Find There’s No Need To Cry

خواهید فهمید که دلیلی برای گریه کردن وجود نداره

In This Place You’ll Feel That There’s No Hurt Or Sorrow

و اونجا خواهی فهمید که که هیچ رنج و افسوسی وجود نداره

There Are Ways To Get There

راه های زیادی برای رسیدن به این دنیا وجود داره

If You Care Enough For The Living

اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Little Space

(اونجا) یه جای کوچیکی درست کنین

Make A Better Place

یه جای بهتر

Heal The World

دنیا رو ترمیم کنید

Make It A Better Place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

For You And For Me And The Entire Human Race

برای خودتون، برای من و برای تمام انسانهای روی زمین

There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

If You Want To Know Why

اگه میخواین بدونین چرا

There’s A Love That Cannot Lie

(چون) عشقی وجود داره که نمیتونه دروغ بگه

Love Is Strong

عشق خیلی قویه

It Only Cares For Joyful Giving

و اون برای چیزهای شاد ساخته شده

If We Try

اگه واقعا سعی کنیم

We Shall See

خواهیم دید

In This Bliss We Cannot Feel Fear Or Dread

که در این خوشی جاودانه هرگز احساس ترس نمیکنیم

و و در خواب و رویا نخواهیم بود

We Stop Existing And Start Living

ودیگه فقط وجود نخواهیم داشت، و شروع میکنیم به زندگی کردن

Then It Feels That Always

و همیشه احساس خواهیم کرد

Love’s Enough For Us Growing

که تنها عشق برای رشد ما کافیه

Make A Better World

بیاید دنیای بهتری درست کنیم

So Make A Better World

پس بیاید دنیای بهتری درست کنیم

Heal The World

دنیا رو ترمیم کنید

Make It A Better Place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

For You And For Me And The Entire Human Race

برای خودتون، برای من و برای تمام انسانهای روی زمین

There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

And The Dream We Were Conceived In Will Reveal A Joyful Face

و رویایی را که تصورش را داشتیم چهره شادش را نمایان خواهد کرد

And The World We Once Believed In Will Shine Again In Grace

و دنیایی را که باورش داشتیم به زیبایی خواهد درخشید

Then Why Do We Keep Strangling Life

پس چرا ما همش داریم زندگی رو به خودمو تنگ می کنیم؟

Wound This Earth Crucify Its Soul

اون رو زخمی می کنیم و روحش رو به صلیب می کشیم!

Though It’s Plain To See This World Is Heavenly

در صورتی که می بایست اون رو مثل بهشت ببینیم

Be God’s Glow

نگاه سوزان خدا رو ببینین!!!!!!

We Could Fly So High

میتونیم بلند پرواز کنیم

Let Our Spirits Never Die

نذاریم روحمون هرگز بمیره

In My Heart

و در قلبم

I Feel You Are All My Brothers

احساس می کنم که همه شما برادرای من هستین

Create A World With No Fear

بیاید دنیای بدون ترس درست کنیم

Together We’ll Cry Happy Tears

و با هم اشک شادی خواهیم ریخت

See The Nations Turn Their Swords Into Plowshares

و ببینیم که ملتها شمشیرهاشون رو غلاف می کنن

We Could Really Get There

میتونیم واقعا به این دنیا دست پیدا کنیم

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

Heal The World

دنیا رو ترمیم کنید

Make It A Better Place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

For You And For Me And The Entire Human Race

برای خودتون، برای من و برای تمام انسانهای روی زمین

There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

Heal The World

دنیا رو ترمیم کنید

Make It A Better Place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

For You And For Me And The Entire Human Race

برای خودتون، برای من و برای تمام انسانهای روی زمین

There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

Heal The World

دنیا رو ترمیم کنید

Make It A Better Place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

For You And For Me And The Entire Human Race

برای خودتون، برای من و برای تمام انسانهای روی زمین

There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

You And For Me

برای من و برای خودتون

Make it a better place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Make it a better place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Make it a better place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Make it a better place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Save it for our children

و برای فرزندانمون حفظش کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Save it for our children

و برای فرزندانمون حفظش کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Save it for the children

و برای فرزندانمون حفظش کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Save it for the children

و برای فرزندانمون حفظش کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Save it for the children

و برای فرزندانمون حفظش کنیم

 

0

امتیاز کاربران : 2.58 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *