بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / PHIL COLLINS / ترجمه و دانلود آهنگ another day in paradise از PHIL COLLINS
Phil Collins - Another Day in Paradise .www.english tips for you
Phil Collins - Another Day in Paradise .www.english tips for you

ترجمه و دانلود آهنگ another day in paradise از PHIL COLLINS

she calls out to the man on the street

او مردی را که در خیابان بود صدا زد

Sir, can you help me

آقا، می شه به من کمک کنید ؟

It’s cold and I’ve nowhere to sleep

خیلی سرده و من جایی برای خوابیدن ندارم!

Is there somewhere you can tell me

شما جایی رو می شناسید که به من بگویید ؟

He walks on, doesn’t look back

مرد به راهش ادامه داد ، پشت سرشو هم نگاه نکرد

He pretends he can’t hear her

تظاهر کرد که صدایش را نشنیده

Starts to whistle as he crosses the street

شروع کرد به سوت زدن و از خیابون عبور کرد

Seems embarrassed to be there

انگاری شرمش می شد اونجا باشه

Oh think twice, it’s another day for you and me in paradise

اوه دوباره فکر کن ، این یک روز دیگر برای من و تو توی بهشته

,Oh think twice, ’cause it’s another day for you

اوه دوباره بهش فکر کن، چون این یه روز دیگه واسه توست

You and me in paradise

من و تو توی بهشت

think about it

بهش فکر کن !

She calls out to the man on the street

او(دختر) مردی را که در خیابون بود صدا زد

He can see she’s been crying

مرد می تونست ببیند که دختره گریه کرده

She’s got blisters on the soles of her feet

کف پای دختره تاول زده بود

She can’t walk but she’s trying

اون نمی تونست راه بره ولی سعیشو می کرد

Oh think twice, ’cause it’s another day for you and me in paradise

اوه دوباره بهش فکر کن ، چون این یک روز دیگه واسه من و تو توی بهشته

,Oh think twice, it’s just another day for you

اوه دوباره بهش فکر کن ، این یک روز دیگه است واسه تو

You and me in paradise

من و تو توی بهشت

just think about it

فقط بهش فکر کن

Oh Lord, is there nothing more anybody can do

اوه خدا ، کار دیگه ای هست که کسی بتونه انجام بده (کسی کاری ازش برنمیاد ؟ )

Oh Lord, there must be something you can say

اوه خدا ، باید چیزی باشه که بخوای بگویی

You can tell from the lines on her face

می تونی از خط های توی صورتش بگی

You can see that she’s been there

می تونی ببینی که اونجا بوده

Probably been moved on from every place

احتمالا از هرجایی جابه جا میشه

Cause she didn’t fit in there’

چون برای هیچ جایی مناسب نیست

Oh think twice, ’cause it’s another day for( you and me) in paradise

اوه دوباره بهش فکر کن ، چون این یه روز دیگه واسه من و تو توی بهشته

,Oh think twice, it’s just another day for you

اوه دوباره بهش فکر کن ، این یک روز دیگست واسه تو

You (and me) in paradise, just think about it, think about it

من و تو توی بهشت ، فقط بهش فکر کن ،بهش فکر کن

It’s just another day for you and me in paradise

این فقط یک روز دیگه واسه من و تو توی بهشته

It’s just another day for you and me in paradise, paradise

این فقط یک روز دیگه واسه من و تو توی بهشته ، بهشت

Just think about it, paradise, just think about it

فقط بهش فکر کن ، بهشت ، فقط بهش فکر کن

Paradise, paradise, paradise

بهشت ، بهشت ، بهشت

 

امتیاز کاربران : 4.6 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *