پنج شنبه , ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / MODERN TALKING / ترجمه و دانلود آهنگ BROTHER LOUIE از MODERN TALKING
brother louie-MODERN TALKING
brother louie-MODERN TALKING

ترجمه و دانلود آهنگ BROTHER LOUIE از MODERN TALKING

BROTHER LOUIE

Deep, love is a burning fire

عشق عمیق ,آتشی سوزان است

Stay, cause then the flames grow higher

بمان تا شعله های آن فروزان تر گردد

Babe, don’t let him steal your heart

عزیزم اجازه نده تا قلبت را بدزدد

It’s easy, it’s easy

و این آسان است، آسان

Girl, this game can’t last forever

دختر، این بازی نمی تواند تا ابد ادامه پیدا کند

Why can not live together

چرا ما نتوانیم در کنار هم زندگی کنیم

Try, don’t let him take your love from me

سعی کن و نگذار او عشقت را از من بگیرد

You’re not good, can’t you see brother Louie

تو هم پاک نیستی، مگر برادر (روحانی) لویی را نمی بینی

I’m in love set you free

من عاشق توام و تو را آزاد میکنم

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من می نگرد

Only love breaks her heart brother Louie

وتنها عشق است که قلبش را نرم می کند برادر لویی

Only love’s paradise

فقط عشق مثل بهشت است

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من می نگرد

Brother Louie, Louie, Louie

برادر لویی، لویی، لویی

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من می نگرد

Oh, let it Louie

آه بگذار اینگونه باشد لویی

She’s undercover

او پوشیده است

Brother Louie, Louie, Louie

برادر لویی، لویی، لویی

Oh, doing what he’s doing.

آه چنان کن که او می کند

So, leave it Louie

پس رهایش کن لویی

Cause I’m a lover

چون من یک عاشقم

Stay, cause this boy wants to gamble

بمان چون این پسر قصد قمار دارد

Stay, love is more than he can handle, girl

بمان، چون او توانایی عاشق بودن را ندارد دختر

Oh, come on stay by me forever, ever

آه، بیا وتا ابد با من بمان، برای همیشه

Why does he go on pretending that his love is never ending

چرا او تظاهر می کند که عشقش بی پایان است

Babe, don’t let him steal your love from me

عزیزم، نگذار او عشق تو را از من بدزدد

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.