بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Ed Sheeran / ترجمه و دانلود آهنگ castle on the hill از Ed Sheeran
Castle on the Hill - ED SHEERAN (1)

ترجمه و دانلود آهنگ castle on the hill از Ed Sheeran

castle on the hill

 When I was six years old I broke my leg

وقتی شیش سالم بود پام شکست

I was running from my brother and his friends

( چون که داشتم)از دست داداشم و رفیقاش فرار میکردم

And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down

و عطر شیرین چمن هارو وقتی که داشتم از کوه به پایین غلت میزدم چشیدم

I was younger then, take me back to when I

منو به زمانی برگردون که جوونتر بودم

Found my heart and broke it here

عشقمو  همینجا پیدا کردم و شکستمش

Made friends and lost them through the years

دوستانی پیدا می کردم و طی زمان از دستشون دادم

And I’ve not seen the roaring fields in so long, I know I’ve grown

خیلی وقته که مزرعه ای که توش سر و صدا میکردیم رو ندیدم

جایی که توش بزرگ شدم

But I can’t wait to go home

اما دیگه نمیتونم برای رفتن به خونه صبر کنم

I’m on my way

تو راهم

Driving at 90 down those country lanes

با سرعت 90 تا دارم به سمت مرز کشور میرم

Singing to “Tiny Dancer”

دارم آهنگ tiny dancer رو میخونم

And I miss the way you make me feel, and it’s real

We watched the sunset over the castle on the hill

دلم برای اون احساسی که داشتم تنگ شده

و این درست مثل این بود که ما غروب آفتاب رو روی قلعه ای روی تپه تماشا میکردیم

Fifteen years old and smoking hand-rolled cigarettes

15 ساله بودیم و سیگارایی که خودمون درست کرده بودیم میکشیدیم

Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends

پشت مزرعه ها از قانون فرار میکردیم و با رفیقام مست میکردیم

Had my first kiss on a Friday night, I don’t reckon that I did it right

اولین بوسه را یکی از شبهای روز تعطیل انجام دادم

هنوز مطمئن نیستم درست انجامش دادم یا نه

But I was younger then, take me back to when

منو ببر به زمانی که جوونتر بودم

We found weekend jobs, when we got paid

ما شغلای آخر هفته ای پیدا میکردیم

وقتی که حقوقمونو گرفتیم

We’d buy cheap spirits and drink them straight

مشروب های ارزون قیمت رو میخریدیم و یه نفس سر میکشیدیم

Me and my friends have not thrown up in so long, oh how we’ve grown

من ورفیقام خیلی وقته اون مدلی جشن( مهمونی) نگرفتیم

But I can’t wait to go home

دیگه نمیتونم برای برگشتن به خونه صبر کنم

I’m on my way

تو راهم

Driving at 90 down those country lanes

با سرعت 90 تا دارم به سمت مرز کشور میرم

Singing to “Tiny Dancer”

دارم آهنگ tiny dancer رو میخونم

And I miss the way you make me feel, and it’s real

We watched the sunset over the castle on the hill

دلم برای اون احساسی که داشتم تنگ شده

و این درست مثل این بود که ما غروب آفتاب رو روی قلعه ای روی تپه تماشا میکردیم

One friend left to sell clothes

یکی از رفیقام رفت تا لباس بفروشه

One works down by the coast

یکی رفت تو پایین شهر تا تو ساحل کار کنه

One had two kids but lives alone

یکیش دوتا بچه داشت اما تنها زندگی میکنه

One’s brother overdosed

برادر یکیش اوردوز کرد ( به علت مصرف بالای مواد مرد)

One’s already on his second wife

یکی شون هیچی نشده دوباره ازدواج کرده

One’s just barely getting by

یکیش تازه به سختی ازدواج کرده

But these people raised me

اما این مردم منو بالا کشیدن

And I can’t wait to go home

اما من نمیتونم برای رفتن به خونه صبر کنم

And I’m on my way, I still remember

تو راهم،اما هنوزم به خاطر دارم

These old country lanes

این کوچه باغ های قدیمی رو

When we did not know the answers

وقتی که جواب سوال هارو نمیدونستیم

And I miss the way you make me feel, and it’s real

We watched the sunset over the castle on the hill

دلم برا ی اون احساسی که داشتم تنگ شده

و این درست مثل این بود که ما غروب آفتاب رو روی قلعه ای روی تپه تماشا میکردیم

 

 

0

امتیاز کاربران : 4.53 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *