صفحه اصلی / موزیک / isak danielson / ترجمه و دانلود آهنگ ENDING از isak danielson
ending - isak danielson
ending - isak danielson

ترجمه و دانلود آهنگ ENDING از isak danielson

ENDING
آهنگ ENDING از isak danielson

We’re at the end of the line

ما به آخر خط رسیدیم

She keeps me from closing my eyes

نمیذاری چشمهام رو ببندم

Keeps me from sleeping at night

نمیذاری شب ها راحت بخوابم

Don’t let me go

اجازه نده از پیشت برم

We’ve been talking a while

ما همیشه با هم بحث میکردیم

Looking at everything bright

در حالی که همه چیز روشن بود

Wrote, and she asked me, I’m fine

مینوشتی و میپرسیدی، من خوبم

Just don’t let me go

فقط نذار از پیشت برم

There came a time

زمانی میرسه

When you were the only one

که تو تنها میشی

You were the only one

تو تنها خواهی موند

The only one

تنها میمونی

Maybe I could be your only price

شاید میتونستم تنها داراییت باشم

Maybe you could light it white

شاید میتونستی نور سفید رو روشن کنی

Even when I’m falling back

با اینکه دارم ترکت میکنم

You’d still believe I tried

باور داری که من تلاشم کردم

Maybe we could be a symphony

شاید ما بتونیم یک قطعه موسیقی باشیم

And maybe I could learn to play

شاید بتونم یاد بگیرم چطور بنوازمش

You could write that story

تو میتونی این داستان بنویسی

While I just ride the wave

در حالی که من سوار بر امواجم

We’re at the end of the line

ما به آخر خط رسیدیم

She keeps me from holding her tight

منو تو بغل خودت نگه میداری

Trying to make sure she’s fine

سعی داری مطمئن بشی همه چیز خوبه

Don’t let me go

نذار من برم

We took hundred steps back

ما خیلی راه پشت سر گذاشتیم

How you said “goodbye” was sad

پس چطور با ناراحتی گفتی خداحافظ

Now when I think of it I

حاال که بهش فکر میکنم

Please let me go

لطفا بذار برم

There came a time

زمانی میرسه

When you were the only one

که تو تنها میشی

You were the only one

تو تنها خواهی موند

The only one

تنها میمونی

Maybe I could be your only price

شاید میتونستم تنها داراییت باشم

Maybe you could light it white

شاید میتونستی نور سفید رو روشن کنی

Even when I’m falling back

با اینکه دارم ترکت میکنم

You’d still believe I tried

باور داری که من تلاشم کردم

Maybe we could be a symphony

شاید ما بتونیم یک قطعه موسیقی باشیم

And maybe I could learn to play

شاید بتونم یاد بگیرم چطور بنوازمش

You could write that story

تو میتونی این داستان بنویسی

While I just ride the wave

در حالی که من سوار بر امواجم

But life is never like that

اما زندگی هرگز این شکلی نیست

But life is never like that

اما زندگی هرگز این شکلی نیست

She took me in and now I feel still

تو منو بغل کردی و هنوز حسش میکنم

No, life’s never like that

نه زندگی هرگز این شکلی نیست

Life’s never like that

زندگی هرگز این شکلی نیست

Maybe I could be your only price

شاید میتونستم تنها داراییت باشم

Maybe you could light it white

شاید میتونستی نور سفید رو روشن کنی

Even when I’m falling back

با اینکه دارم ترکت میکنم

You’d still believe I tried

باور داری که من تالشم کردم

Maybe we could be a symphony

شاید ما بتونیم یک قطعه موسیقی باشیم

And maybe I could learn to play

شاید بتونم یاد بگیرم چطور بنوازمش

You could write that story

تو میتونی این داستان بنویسی

While I just ride the wave

در حالی که من سوار بر امواجم آهنگ ENDING از isak danielson   اگر ترجمه آهنگ خاصی را می خواهید با ما مطرح کنید
امتیاز کاربران : ۴٫۸۳ ( ۲ امتیازات)

درباره‌ saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.