بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Justin Bieber / ترجمه و دانلود آهنگ LET ME LOVE YOU از Justin Bieber
let me love you-Justin Bieber
let me love you-Justin Bieber

ترجمه و دانلود آهنگ LET ME LOVE YOU از Justin Bieber

LET ME LOVE U

  آهنگ let me love you

I used to believe

عادت داشتم فکر کنم

We were burning on the edge of something beautiful

که داریم روی لبه ی یک چیز زیبا میسوزیم

Something  beautiful

یک چیز زیبا

Selling a dream

رویا تعریف کنیم

Smoke and mirrors keep us waiting on a miracle

دود و آینه ما را برای یک  معجزه نگه میداشت

On a miracle

برای معجزه

Say, go through the darkest of days

 به تاریک ترین جای شب برو

Heaven’s a heartbreak away

اگر عشقمون از بین بره زندگیمون به آخر میرسه

Never let you go, never let me down

هیچ وقت نمیزارم بری ، هیچ وقت ناامیدم نکن

Oh, it’s been a hell of a ride

سواری روی لبه ی تیغ

Driving the edge of a knife

آخر هیجان بود

Never let you go, never let me down

هیچ وقت ولت نمیکنم ، هیچوقت نا امیدم نکن

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو ، نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم ، نه نه نه

Let me love you

بزار عاشقت باشم

Let me love you

بزار عاشقت باشم

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم ، نه نه نه

Let me love you

بزار عاشقت باشم

(2)Oh baby, baby

عزیزم

Don’t fall asleep

نخواب

At the wheel, we’ve got a million miles ahead of us

توو ماشین ، ما ملیون ها مایل از خودمون  دور شدیم

Miles ahead of us

مایل ها دور شدیم

All that we need

چیزی که نیاز داریم اینه که

Is a rude awakening to know we’re good enough

در حال رانندگی بیدار بمونیم تا بدونیم به اندازه کافی خوبیم

Know we’re good enough

بدونیم که به اندازه کافی خوبیم

Say, go through the darkest of days

میگفتم به تاریک ترین جای شب برو

Heaven’s a heartbreak away

اگر عشقمون از بین بره زندگیمون به آخر میرسه

Never let you go, never let me down

هیچ وقت نمیزارم بری ، هیچ وقت ناامیدم نکن

Oh, it’s been a hell of a ride

یه سواری هیجان انگیز بود

Driving the edge of a knife

رانندگی بر روی لبه ی تیغ (شدت سختی )

Never let you go, never let me down

هیچ وقت ولت نمیکنم ، هیچوقت نا امیدم نکن

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو ، نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم ، نه نه نه

(2)Let me love you

بزار عاشقت باشم

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم ، نه نه نه

(2)Let me love you

بزار عاشقت باشم

Oh baby, baby

عزیزم

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو ، نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم ، نه نه نه

(2)Let me love u

بزار عاشقت باشم

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم ، نه نه نه

(2)Let me love u

بزار عاشقت باشم

Oh baby, baby

عزیزم  

0

امتیاز کاربران : 3.79 ( 10 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.