بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Madonna / ترجمه و دانلود آهنگ like a prayer از Madonna
like a prayer- Madonna
like a prayer- Madonna

ترجمه و دانلود آهنگ like a prayer از Madonna

like a prayer

Life is a mystery

زندگی یک معماست

Everyone must stand alone

و هر کسی باید تنها بایسته

I hear you call my name

من صداتو میشنوم اسممو صدا کن

And it feels like home

این به من حس خونه بودن میده

When you call my name it’s like a little prayer

وقتی که صدام میکنی مثل یک دعا میمونه

I’m down on my knees, I wanna take you there

من زانو زدم و میخوام تو رو برگردونم

In the midnight hour I can feel your power

من میتونم قدرتتو در نیمه شب حس کنم

Just like a prayer you know I’ll take you there

درست مثل یک دعا تو میدونی که بر میگردونمت

I hear your voice

من صداتو میشنوم

It’s like an angel sighing

درست مثل صدای یک فرشته

I have no choice, I hear your voice

هیچ انتخابی هم ندارم فقط صداتو میشنوم

Feels like flying

و احساس می کنم در اوجم

I close my eyes

چشمامو میبندم

Oh God I think I’m falling

اوه خدایا فکر میکنم دارم سقوط میکنم

Out of the sky, I close my eyes

ناگهان چشمانم را میبندم

Heaven help me

خدایا  کمکم کن

When you call my name it’s like a little prayer

وقتی که صدام میکنی مثل یک دعای  میمونه

I’m down on my knees, I wanna take you there

من زانو زدم و میخوام تو رو برگردونم

In the midnight hour I can feel your power

من میتونم قدرتتو در نیمه شب حس کنم

Just like a prayer you know I’ll take you there

درست مثل یک دعا تو میدونی که بر میگردونمت

Like a child

مثله یک بچه

You whisper softly to me

تو اروم اروم توی گوشم نجوا میکنی

You’re in control just like a child

تو تحت کنترلی درست مثل یه بچه

Now I’m dancing

حالا میرقصم

It’s like a dream

این مثل رویاست

No end and no beginning

نه پایانی و نه شروعی

You’re here with me it’s like a dream

تو اینجا با منی ذرست مثل یک رویا

Let the choir sing

بذار گروه کر بخونه

When you call my name it’s like a little prayer

وقتی که صدام میکنی مثل یک دعای  میمونه

I’m down on my knees, I wanna take you there

من زانو زدم و میخوام تو رو برگردونم

In the midnight hour I can feel your power

من میتونم قدرتتو در نیمه شب حس کنم

Just like a prayer you know I’ll take you there

درست مثل یک دعا تو میدونی که بر میگردونمت

When you call my name it’s like a little prayer

وقتی که صدام میکنی مثل یک دعای  میمونه

I’m down on my knees, I wanna take you there

من زانو زدم و میخوام تو رو برگردونم

In the midnight hour I can feel your power

من میتونم قدرتتو در نیمه شب حس کنم

Just like a prayer you know I’ll take you there

درست مثل یک دعا تو میدونی که بر میگردونمت

Life is a mystery

زندگی یک معماست

Everyone must stand alone

و هر کسی باید تنها بایسته

I hear you call my name

من صداتو میشنوم اسممو صدا کن

And it feels like home

این به من حس خونه بودن میده

Just like a prayer, your voice can take me there

درست مثل یک دعا صدای تو میتونه منو با خودش ببره

Just like a muse to me, you are a mystery

همانند یک الهه تو برای من پر از رمز و رازی

Just like a dream, you are not what you seem

تو مثل یک رویایی و اون طوریکه به نظر میرسی نیستی

Just like a prayer, no choice your voice can take me there

درست مثل یک دعا ،صدای تو من را با خود میبرد

When you call my name it’s like a little prayer

وقتی که صدام میکنی مثل یک دعامیمونه

I’m down on my knees, I wanna take you there

من زانو زدم و میخوام تو رو برگردونم

In the midnight hour I can feel your power

من میتونم قدرتتو در نیمه شب حس کنم

Just like a prayer you know I’ll take you there

درست مثل یک دعا تو میدونی که بر میگردونمت

Just like a prayer, I’ll take you there

درست مثل یک دعا من بر میگردونمت

It’s like a dream to me

این برای من مثل یک رویاست

Just like a prayer, I’ll take you there

درست مثل یک دعا من بر میگردونمت

It’s like a dream to me

این برای من مثل یک رویاست

Just like a prayer, I’ll take you there

درست مثل یک دعا من بر میگردونمت

It’s like a dream to me

این برای من مثل یک رویاست

Just like a prayer, I’ll take you there

درست مثل یک دعا من بر میگردونمت

It’s like a dream to me

این برای من مثل یک رویاست

When you call my name it’s like a little prayer

وقتی که صدام میکنی مثل یک دعای  میمونه

I’m down on my knees, I wanna take you there

من زانو زدم و میخوام تو رو برگردونم

In the midnight hour I can feel your power

من میتونم قدرتتو در نیمه شب حس کنم

Just like a prayer you know I’ll take you there

درست مثل یک دعا تو میدونی که بر میگردونمت

It’s like a dream to me

این برای من مثل یک رویاست

0

امتیاز کاربران : 4.83 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *