بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Adele / ترجمه و دانلود آهنگ One and Only از ADELE
one and only-ADELE
one and only-ADELE

ترجمه و دانلود آهنگ One and Only از ADELE

You’ve been on my mind, I grow fonder every day

تو همیشه در ذهنم  بوده ای، من هر روز بیشتر شیفته ات شده ام

Lose myself in time just thinking of your face

به محض فکر کردن به چهره ی تو خودم را گم می کنم

God only knows why it’s taken me so long to let my doubts go

فقط خدا می داند چرا اینهمه مدت تردید داشتم

You’re the only one that I want

تو تنها کسی هستی که می خواهم

I don’t know why I’m scared, I’ve been here before

نمی دانم چرا اینقدر ترسیده ام، چرا که قبلا در همین وضع  بوده ام

very feeling, every word, I’ve imagined it all

هر احساس و هر کلمه را قبلا تصور کرده ام

You’ll never know if you never try

هیچ وقت نمیفهمی  اگر سعی نکنی که

To forget your past and simply be mine

که گذشته ات را فراموش کنی و فقط مال من باشی

I dare you to let me be your, your one and only

من تو را ترغیب می کنم که اجازه دهی مال تو باشم،تو  یکی یک دانه منی

Promise I’m worthy to hold in your arms

قول می دهم لایق آغوش تو باشم

So come on and give me a chance

پس زود باش! یک شانس به من بده!

To prove I am the one who can walk that mile

تا ثابت کنم من کسی هستم که می تواند فاصله ای طولانی را(با تو)طی کند

Until the end starts

تا پایان راه

If I’ve been on your mind, you hang on every word I say

من در ذهن تو بوده ام، تو به هر لغتی که من می گویم فکر می کنی

Lose yourself in time at the mention of my name

با هر اشاره ای به نام من خودت را گم می کنی

Will I ever know how it feels to hold you close

آیا هرگز احساس تنگ در آغوش کشیدن تو را خواهم چشید؟

And have you tell me whichever road I choose you’ll go

و آیا به من می گویی : “هرراهی را که تو برگزینی خواهم رفت؟”

I don’t know why I’m scared ’cause I’ve been here before

نمی دانم چرا اینقدر ترسیده ام، چرا که قبلا در همین وضع  بوده ام

Every feeling, every word, I’ve imagined it all

هر احساس و هر کلمه را قبلا تصور کرده ام

You’ll never know if you never try

هیچ وقت نمیفهمی  اگر سعی نکنی که

To forget your past and simply be mine

که گذشته ات را فراموش کنی و فقط مال من باشی

I dare you to let me be your, your one and only

من تو را ترغیب می کنم که اجازه دهی مال تو باشم،تو  یکی یک دانه منی

Promise I’m worthy to hold in your arms

قول می دهم لایق آغوش تو باشم

So come on and give me a chance

پس زود باش! یک شانس به من بده!

To prove I am the one who can walk that mile

تا ثابت کنم من کسی هستم که می تواند فاصله ای طولانی را  طی کند

Until the end starts

تا پایان راه

I know it ain’t easy giving up your heart

می دانم  که اصلا راحت نیست که از قلبت دست بکشی

I know it ain’t easy giving up your heart

می دانم  که اصلا راحت نیست که از قلبت دست بکشی

Nobody’s perfect

هیچ کس کامل نیست

(I know it ain’t easy giving up your heart)

می دانم  که اصلا راحت نیست که از قلبت دست بکشی

Trust me, I’ve learned it

به من اعتماد کن، این را آموخته ام

Nobody’s perfect

[که] هیچ کس کامل نیست

(I know it ain’t easy giving up your heart)

می دانم  که اصلا راحت نیست که از قلبت دست بکشی

Trust me, I’ve learned it

به من اعتماد کن، این را آموخته ام

Nobody’s perfect

[که] هیچ کس کامل نیست

(I know it ain’t easy giving up your heart)

می دانم  که اصلا راحت نیست که از قلبت دست بکشی

Trust me, I’ve learned it

به من اعتماد کن، این را آموخته ام

Nobody’s perfect

[که] هیچ کس  کامل نیست

(I know it ain’t easy giving up your heart)

می دانم  که اصلا راحت نیست که از قلبت دست بکشی

Trust me I’ve learned it

به من اعتماد کن، این را آموخته ام

So I dare you to let me be your, your one and only

پس من تو را ترغیب می کنم که اجازه دهی مال تو باشم،تو  یکی یک دانه منی

I promise I’m worthy to hold in your arms

من قول می دهم لایق آغوش تو باشم

So come on and give me a chance

پس زود باش! یک شانس به من بده!

To prove I am the one who can walk that mile

تا ثابت کنم من کسی هستم که می تواند فاصله ای طولانی را  طی کند

Until the end starts

تا پایان راه

Come on and give me a chance

پس زود باش! یک شانس به من بده!

To prove I am the one who can walk that mile

تا ثابت کنم من کسی هستم که می تواند فاصله ای طولانی را  طی کند

Until the end starts

تا پایان راه

 

0

امتیاز کاربران : 4.68 ( 3 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *