بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / ترجمه و دانلود آهنگ supermarket flowers از Ed sheeran
supermarket flowers-ed sheeran
supermarket flowers-ed sheeran

ترجمه و دانلود آهنگ supermarket flowers از Ed sheeran

supermarket flowers

I took the supermarket flowers from the windowsill

من گل های سوپرمارکت را از طاقچه پنجره برداشتم

I threw the day old tea from the cup

من آن روز چای مانده رو از فنجان به بیرون ریختم

Packed up the photo album Matthew had made

بسته بندی کردم عکس های آلبوم رو که میتو درست کرده بود

Memories of a life that’s been loved

خاطرات زندگی که دوست داشتنی بود

Took the get well soon cards and stuffed animals

برداشتم کارت های زود خوب شو رو و حیوانات چاق رو

Poured the old ginger beer down the sink

نوشیدنی قدیمی زنجبیل رو توی ظرف شویی ریختم

Dad always told me

پدر همیشه به من می گفت

don’t you cry when you’re down”

هیچ وقت گریه نکن

But mum, there’s a tear every time that I blink

اما مامان، هر باری که چشمک می زنم، اشکی جاریست

Oh, I’m in pieces, it’s tearing me up, but I know

اوه، من تکه تکه شده ام، اون مرا پاره پاره می کند ، اما می دانم

A heart that’s broke is a heart that’s been loved

قلبی که شکسته است، قلبی است که دوست داشته می شده است

So I’ll sing Hallelujah

پس من شعر هالی لویا رو می خوانم

You were an angel in the shape of my mum

تو فرشته ای به شکل  مادرم بودی

When I fell down you’d be there holding me up

وقتی که افتادم ، تو آنجا بودی و مرا بلند کردی

Spread your wings as you go

بال هایت رو باز کردی انگار که می خواهی بری

When God takes you back he’ll say

وقتی خداوند تو را برگرداند او خواهد گفت

You’re home

تو به خونه آمدی

I fluffed the pillows, made the beds, stacked the chairs up

من بالش ها را آماده کردم رخت خواب رو درست کردم، میز هارو مرتب قرار دادم

Folded your nightgowns neatly in a case

لباس های خوابت رو منظم و مرتب تا کردم

John says he’d drive then put his hand on my cheek

جان می گوید که او رانندگی می کرد و دستش رو روی گونه ی من گذاشت

And wiped a tear from the side of my face

و اشکی رو از یک طرف صورتم پاک کرد

I hope that I see the world as you did ’cause I know

امیدوارم دنیا رو از دید تو ببینم چون می دانم

A life with love is a life that’s been lived

یه زندگی با عشق همان زندگی است که باید زندگی کرد (تجربه کرد)

So I’ll sing Hallelujah

پس من شعر هالی لویا رو می خوانم

You were an angel in the shape of my mum

تو فرشته ای در اندازه مادرم بودی

When I fell down you’d be there holding me up

وقتی که افتادم ، تو آنجا بودی و مرا بلند کردی

Spread your wings as you go

بال هایت رو باز کردی انگار که می خواهی بری

When God takes you back he’ll say

وقتی خداوند تو را برگرداند او خواهد گفت

Hallelujah

هالی لویا

You’re home

تو به خونه آمدی

You were an angel in the shape of my mum

تو فرشته ای در انداره مادرم بودی

You got to see the person I have become

تو باید ببینی که به چه شخصی تبدیل شده ام

Spread your wings and I know

بال هایت را باز کردی و من می دانم

That when God took you back he said

وقتی خدا تو را برگرداند او چه گفت

Hallelujah

هالی لویا

You’re home

تو به خونه آمدی

 

0

امتیاز کاربران : 4.6 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *