بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / ترجمه و دانلود آهنگ BANG BANG از Nancy Sinatra
BANG BANG
nancysinatra_bang_bang

ترجمه و دانلود آهنگ BANG BANG از Nancy Sinatra

Bang Bang

 

I was five and he was six

من 5 ساله و او 6 سالش بود

We rode on horses made of sticks

ما داشتیم با اسبهای چوبیمون اسب سواری می کردیم

He wore black and I wore white

اون لباس سیاه می پوشید و من سفید می پوشیدم

He would always win the fight

او همیشه مبارزه را می برد

Bang bang

بنگ بنگ

He shot me down, bang…bang

اون بهم شلیک می کرد، بنگ بنگ

I hit the ground, bang bang

من می افتادم روی زمین، بنگ بنگ

That awful sound, bang_bang

اون چه صدای وحشتناکی بود، بنگ بنگ

My baby shot me down

عزیز دلم، من رو میکشت

Seasons came and changed the time

فصلها سپری شدن و زمان رو تغییر دادن

When I grew up, I called him mine

وقتی بزرگ شدم، گفتم که تو مال منی

He would always laugh and say

همیشه (بعد از این حرفم) بهم می خندید و می گفت

Remember when we used to play

یادته اون موقعها با هم بازی می کردیم

bang_bang

بنگ بنگ

I shot you down, bang_bang

بهت شلیک می کردم، بنگ بنگ

You hit the ground , bang_bang

تو می افتادی روی زمین، بنگ بنگ

That awful sound, bang_bang

و اون صدای وحشتناکی بود، بنگ بنگ

I used to shoot you down

من همیشه تورو نقش بر زمین می کردم

Music played and people sang

موزیک شروع می شد و مردم شروع به آواز خوندن می کردن

Just for me the church bells rang

و صدای ناقوس کلیسا فقط برای من به صدا در میومد

Now he’s gone I don’t know why

حالا اون رفته، نمیدونم چرا

And till this day sometimes I cry

و تا همین امروز گاهی گریه می کنم

He didn’t even say goodbye

حتی ازم خداحافظی هم نکرد

He didn’t take the time to lie

حتی وقت نکرد برام دروغی سر هم کنه

bang_bang

بنگ بنگ

He shot me down, bang_bang

اون بهم شلیک کرد، بنگ بنگ

I hit the ground, bang_bang

من افتادم روی زمین، بنگ بنگ

That awful sound, bang_bang

اون چه صدای وحشتناکی بود، بنگ بنگ

My baby shot me down

عزیز دلم، من رو نقش بر زمین کرد

 

0

امتیاز کاربران : 4.7 ( 3 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *