بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Taylor Swift / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ all too well از Taylor swift
05_-_all_too_well.englishtipsforyou.com.
05_-_all_too_well.englishtipsforyou.com.

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ all too well از Taylor swift

 

 All Too Well 

I walked through the door with you

من از در با تو رفتم تو

(با تو یه رابطه ای رو شروع کردم)

The air was cold

هوا سرد بود

But something ’bout it felt like home somehow, and I

ولی یه چیزی راجع به این اتفاق یه جورایی احساسی مثل خونه  برام داشت، و من

Left my scarf there at your sister’s house

شالمو اونجا تو خونه ی خواهرت جا گذاشتم

And you’ve still got it

و تو هنوز داریش

In your drawer, even now

توی دراورت، حتی الان هم (داریش)

Oh, your sweet disposition

اوه، سِرِشت شیرین تو

And my wide-eyed gaze

و نگاه خیره وار من

We’re singing in the car getting lost upstate

ما داریم تو ماشین (آهنگ) میخونیم و داریم تو ایالت های شمالی گم میشیم

Autumn leaves falling down like pieces into place

برگ های پاییری مثل تکه های پازل میریزن پایین

And I can picture it after all these days

و من بعد از گذشت این همه روز، هنوز میتونم تصورشون کنم

And I know it’s long gone and

و میدونم خیلی وقته تموم شده و رفته

That magic’s not here no more

اون جادو دیگه اینجا نیست

And I might be okay, but I’m not fine at all

و شاید حالم خوب باشه، ولی اصلا احساس خوبی ندارم

Oh, oh, oh

اوه، اوه، اوه

‘Cause there we are again on that little town street

چون ما اینجاییم الان توی خیابون در این شهر کوچیک

You almost ran the red ’cause you were looking over at me

نزدیک بود چراغ قرمزو رد کنی چون داشتی به من نگاه میکردی

Wind in my hair, I was there, I remember it all too well

باد توی موهام بود، من اونجا بودم، خیلی خوب همشو به یاد دارم

Photo album on the counter

آلبوم عکس روی پیشخون (رو نگاه کردم)

Your cheeks were turning red

گونه هات داشتن سرخ میشدن

You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed

تو قبلا یه پسر عینکی روی تخت دو نفره بودی

And your mother’s telling stories ’bout you on the tee ball team

و مادرت داستان هایی از بودن تو در تیم تی-بال تعریف میکنه

You told me about your past, thinking your future was me

تو بهم راجع به گذشته ت گفتی، با فکر اینکه من آینده ی تو ام

And I know it’s long gone and

و من میدونم خیلی وقته تموم شده

There was nothing else I could do

چیزی نبود که بتونم انجام بدم

And I forget about you long enough

و خیلی وقته تو رو فراموش کردم

To forget why I needed to

که یادم بره که چرا لازم بوده (فراموشت کنم)

‘Cause there we are again in the middle of the night

چون ما دوباره اونجاییم، وسطای شب

We’re dancing round the kitchen in the refrigerator light

ما تو آشپز خونه با نور یخچال میرقصیم

Down the stairs, I was there, I remember it all too well, yeah

طبقه پایین، من اونجا بودم، همشو خوب به یاد دارم

Maybe we got lost in translation

شاید ما در ترجمه گم شدیم

Maybe I asked for too much

شاید من زیاده خواه بودم

But maybe this thing was a masterpiece

ولی شاید این (رابطه) یه شاهکار بود

‘Til you tore it all up

تا زمانی که تو داغونش کردی

Running scared, I was there, I remember it all too well

و با ترس فرار کردی، من اونجا بودم، همشو خوب به یاد دارم

And you call me up again just to break me like a promise

و تو دوباره بهم زنگ میزنی که فقط منو مثل یه قول، بشکنی

So casually cruel in the name of being honest

اسم این حرکتتو صادق بودن گذاشتی، خیلی عادی (ولی در عین حال) ظالمانه بود

I’m a crumpled up piece of paper lying here

من یه کاغد مچاله شدم که افتاده اینجا

‘Cause I remember it all, all, all

چون من همشو به یاد دارم، همشو، همشو، همشو

Too well

خیلی خوب

Time won’t fly, it’s like I’m paralyzed by it

زمان نمیگذره، انگار که منو فلج کرده

I’d like to be my old self again

دوس دارم دوباره عین خودِ قبلیم شم

But I’m still trying to find it

ولی هنوز دارم دارم سعی میکنم پیداش کنم (خودِ قدیمی مو)

After plaid shirt days and nights when you made me your own

بعد از اینکه روزا و شبای (پوشیدنِ) لباسای چهارخونه که تو منو مال خودت کردی

Now you mail back my things and I walk home alone

و الان تو وسایل منو برام میفرستی و من تنهایی برمیگردم خونه

But you keep my old scarf

ولی تو شال قدیمی منو نگه داشتی

From that very first week

از همون هفته ی اول

‘Cause it reminds you of innocence

چون تورو یاد معصومیتِ (من) میندازه

And it smells like me

و بوی منو میده

You can’t get rid of it

نمیتونی از شرش خلاص شی

‘Cause you remember it all too well, yeah

چون تو همشو خیلی خوب به یاد داری، آره

‘Cause there we are again when I loved you so

چون ما اونجاییم باز، زمانی که من تو رو اونجوری عاشقانه دوست داشتم

Back before you lost the one real thing you’ve ever known

قبل از اینکه تو تنها چیز مهمی که تو زندگیت شناختی رو از دست بدی

It was rare, I was there, I remember it all too well

این (رابطه) خیلی نادر بود، من اونجا بودم، همشو خیلی خوب به یاد دارم

Wind in my hair, you were there, you remember it all

باد توی موهام، تو هم اونجا بودی، همشو به یاد داری

Down the stairs, you were there, you remember it all

طبقه پایین، تو هم اونجا بودی، همشو به یاد داری

It was rare, I was there, I remember it all too well

این (رابطه) خیلی نادر بود، من اونجا بودم، همشو خیلی خوب به یاد دارم

 

0

امتیاز کاربران : 5 ( 1 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *