بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Taylor Swift / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ all too well از Taylor Swift
all too well
all too well.englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ all too well از Taylor Swift

All Too Well

I walked through the door with you, the air was cold

من با تو به سمت در قدم برداشتم، هوا سرد بود

But something about it felt like home somehow

اما یه چیزی یه جورایی بهم حس امنیت میداد

And I left my scarf there at your sister’s house

و من روسریم رو خونه خواهرت جا گذاشتم

And you still got it in your drawer, even now

و تو هنوزم اونو داخل کشوت نگهش میداری، حتی الان

Oh, your sweet disposition and my wide eyed gaze

اوه رفتار زیبای تو و چشمهای خیره من

We’re singing in the car getting lost upstate

ما در ماشین آواز میخونیم و در شمال نیویرک گم میشیم

Autumn leaves falling down like pieces into place

برگهای درختها در پاییز خیلی زیبا  میریزند

And I can picture it after all these days

و بعد از اینهمه روز به راحتی میتونم اون روزها رو به یاد بیارم

And I know it’s long gone

میدونم زمان زیادی گذشته

And that magic’s not here no more

و دیگه جادویی در کار نیست

And I might be okay

و من ممکنه خوب به نظر بیام

But I’m not fine at all

اما اصلا حالم خوب نیست

‘Cause there we are again, on that little town street

چون ما دوباره اینجاییم، در خیابان اون شهر کوچک

You almost ran the red ’cause you were looking over me

صورتت تقریبا سرخ شده چون داشتی به من نگاه میکردی

Wind in my hair, I was there, I remember it all too well

باد در موهای من، من اونجا بودم، من همه چیز رو خیلی خوب به یاد میارم

Photo album on the counter, your cheeks were turning red

آلبوم عکس ها روی پیشخوان، لپ های تو تقریبا قرمز شده بود

You used to be a little kid with glasses in a twin size bed

تو قبلنا یه بچه کوچولو با عینک در یک تخت یک نفره بودی

Your mother’s telling stories about you on the tee ball team

مادرت داستان هایی از تو در تیم بیس بال میگفت

You tell me about your past, thinking your future was me

تو راجبه گذشتت بهم میگفتی و فکر میکردی آیندت با منه

And I know it’s long gone

و میدونم زمان زیادی گذشته

And there’s nothing else I could do

و کاری نمیتونم بکنم

And I forget about you long enough

و مدت زیادیه که فراموشت کردم

To forget why I needed to

انقدری که یادم رفته چرا بهت نیاز داشتم

‘Cause there we are again, in the middle of the night

چون ما دوباره اینجاییم، در نیمه شب

We’re dancing around the kitchen in the refrigerator light

در اطراف آشپزخانه زیر نور یخچال می رقصیم

Down the stairs, I was there, I remember it all too well

پایین پله ها، من اونجا بودم،من همه چیز رو خیلی خوب به یاد میارم

And maybe we got lost in translation, maybe I asked for too much

شاید ما در یک تغییر گم شدیم، شاید من ازت درخواست زیادی کردم

But maybe this thing was a masterpiece ’til you tore it all up

شاید اون چیزا یه شاهکار بود تا وقتی که تو همشونو پاره کردی

Running scared, I was there, I remember it all too well

ترسان فرار میکنم، من اونجا بودم، من همه چیز رو خیلی خوب به یاد میارم

And you call me up again just to break me like a promise

و تو دوباره منو صدا زدی تا منو مثل یک عهد بشکنی

So casually cruel in the name of being honest

خیلی ظالمانست که به اسم صادق بودن خطاب بشه

I’m a crumpled up piece of paper lying here

من مثل یک کاغذ مچاله شده اینجا دراز کشیدم

‘Cause I remember it all, all, all too well

چون من همه چیز رو به یاد میارم، همه چیز، همه چیز رو به خوبی به یاد میارم

Time won’t fly, it’s like I’m paralyzed by it

زمان نمیگذره و من توسطش فلج شدم

I’d like to be my old self again, but I’m still trying to find it

دوست دارم مثل قبل بشم اما هنوزم دارم دنبال خود قبلیم میگردم

After plaid shirt days and nights when you made me your own

بعد از روزهایی با تیشرت های شطرنجی که تو منو مال خودت کردی

Now you mail back my things and I walk home alone

حالا تو وسایل های منو برام پست کردی و من تنهایی میرم خونه

But you keep my old scarf from that very first week

اما تو هنوز هم روسری منو که از هفته اول آشناییمون پیشت مونده بود نگه داشتی

‘Cause it reminds you of innocence and it smells like me

چون اون روسری معصومیت رو به یادت میاره و هنوزم بوی من میده

You can’t get rid of it ’cause you remember it all too well, yeah

تو نمیتونی ازش خلاص بشی، چون تو همه چیز رو به خوبی بیاد میاری،آره

‘Cause there we are again, when I loved you so

چون ما دوباره اینجاییم، وقتی من خیلی دوست داشتم

Back before you lost the one real thing you’ve ever known

برگرد به قبل از اون وقتی که تو تنها چیزی رو که میشناختیش رو از دست دادی

It was rare, I was there, I remember it all too well

این خیلی کمیاب بود،من اونجا بودم، من همه چیز رو به خوبی بیاد میارم

Wind in my hair, you were there, you remember it all

باد در موهای من، تو اونجا بودی، تو همه چیز رو به یاد میاری

Down the stairs, you were there, you remember it all

پایین پله ها ، تو اونجا بودی، تو همه چیز رو به یاد میاری

It was rare, I was there, I remember it all to well

اون عشق خیلی کمیاب بود، من اونجا بودم،من همه چیز رو به خوبی به یاد میارم

 

0

امتیاز کاربران : 4.18 ( 14 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *