بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Taylor Swift / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ beautiful ghosts از Taylor swift
1 Beautiful Ghosts .englishtipsforyou.com
1 Beautiful Ghosts .englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ beautiful ghosts از Taylor swift

A

beautiful ghosts

Follow me home if you dare to

منو تا خونه دنبال کن، اگه جرأتشو داری

I wouldn’t know where to lead you

اون موقع من نمیدونم تو رو به کجا هدایت کنم

?Should I take chances when no one took chances on me

آیا باید (به بقیه) فرصت بدم، وقتی که هیچکس هیچ فرصتی به خود من نداد؟

So I watch from the dark, wait for my life to start

پس من از تاریکی نگاه میکنم، منتظرم تا زندگیم شروع بشه

With no beauty in my memory

بدون هیچ زیبایی ای توی خاطراتم

All that I wanted was to be wanted

نهایت چیزی که من میخواستم، این بود که کسی منو بخواد

oo young to wander London streets, alone and haunted

خیلی جوون بودم که خیابونای لندنو دور دور بزنم، (اونم) تنهایی و تسخیر شده

Born into nothing

به دنیایی از پوچی زاده شدم

At least you have something, something to cling to

حداقل تو یه چیزی داری، یه چیزی که بهش متکی باشی (و ولش نکنی)

Visions of dazzling rooms I’ll never get let into

الهاماتی از اتاق درخشان که من هیچوقت اجازه ی ورود بهش رو نخواهم داشت

And the memories were lost long ago

و خاطرات، خیلی وقت پیش گم شدن

But at least you have beautiful ghosts

ولی تو حداقل اشباح زیبایی داری

Perilous night, their voices calling

شب پر خطر، صدای ندا دادن اونها

A flicker of light before the dawning

جرقه ای از نور، قبل از طلوع آفتاب

Out here, the wild ones are taming the fear within me

همینجا، وحشی ها دارن ترس هاشونو در وجود من رام میکنن

Scared to call them my friends and be broken again

میترسم که اونارو دوستان خودم خطاب کنم و دوباره بشکنم

?Is this hope just a mystical dream

آیا این فقط یه رویای عرفانیه؟

All that I wanted was to be wanted

نهایت چیزی که من میخواستم، این بود که کسی منو بخواد

Too young to wander London streets, alone and haunted

خیلی جوون بودم که خیابونای لندنو دور دور بزنم، (اونم) تنهایی و تسخیر شده-

Born into nothing

به دنیایی از پوچی زاده شدم

At least you have something, something to cling to

حداقل تو یه چیزی داری، یه چیزی که بهش متکی باشی (و ولش نکنی)

Visions of dazzling rooms I’ll never get let into

الهاماتی از اتاق درخشان که من هیچوقت اجازه ی ورود بهش رو نخواهم داشت

And the memories were lost long ago

و خاطرات، خیلی وقت پیش گم شدن

But at least you have beautiful ghosts

ولی تو حداقل اشباح زیبایی داری

And so maybe my home isn’t what I had known-

و خب شاید خونه ی من چیزی که میشناختم، نیست

What I thought it would be

چیزی که فکر میکردم باشه (نیست)

But I feel so alive with these phantoms of night

ولی من با این ارواح شبانه، خیلی احساس سرزنده بودن میکنم

And I know that this life isn’t safe, but it’s wild and it’s free

و میدونم که که این زندگی امن نیس، بلکه وحشیانه و آزاده

All that I wanted was to be wanted

نهایت چیزی که من میخواستم، این بود که کسی منو بخواد

Too young to wander London streets, alone and haunted

خیلی جوون بودم که خیابونای لندنو دور دور بزنم، (اونم) تنهایی و تسخیر شده

Born into nothing

به دنیایی از پوچی زاده شدم

With them, I have something, something to cling to

با اونا، من یه چیزی دارم، یه چیزی که بهش چنگ بزنم (و ولش نکنم)

I never knew I’d love this world they’ve let me into

هیچوقت نمیدونستم این دنیایی رو که منو توش راه دادن رو دوست خواهم داشت

And the memories were lost long ago-

و خاطرات، خیلی وقت پیش گم شدن

So I’ll dance with these beautiful ghosts

پس من با این اشباح زیبا خواهم رقصید

And the memories were lost long ago

و خاطرات، خیلی وقت پیش گم شدن

So I’ll dance with these beautiful ghosts

پس من با این اشباح زیبا خواهم رقصید

 

0

امتیاز کاربران : 4.68 ( 4 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *