بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Avril Lavigne / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ bigger wow از Avril Lavigne
10. Bigger Wow .englishtipsforyou.com
10. Bigger Wow .englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ bigger wow از Avril Lavigne

 

Bigger Wow

Na na na, na na na

Na na na, na na na

Yeah, you could show up at my front door

آره تو میتونی جلوی در خونم سبز بشی

On a white horse, I’ll be ready

روی یک اسب سفید، من آماده خواهم بود

We can jump out of an airplane

میتونیم بپریم تو یک هواپیما

We could fall like we’re confetti

میتونیم مثل کاغذ رنگی ها سقوط کنیم

Just like kites, unafraid of those heights

درست مثل کایت ها،  نترسیم از اون اوج گرفتن ها

We could sail across the ocean

میتونیم روی اقیانوس کشتیرانی کنیم

Winter, summer, any season

زمستون، تابستون، هر فصلی

You can kiss me on a mountain top

میتونی روی نوک کوه منو ببوسی

Don’t ask me for a reason

ازم درخواست دلیل نکن

Just like kites, unafraid of those heights, no

درست مثل کایت ها، نترسیم از اون اوج گرفتن ها، نه

‘Cause sooner or later

چون دیر یا زود

I just want a bigger wow, I’m not complaining

من یک هیجان بزرگ میخوام، من شکایت نمیکنم

If you throw me up, I won’t come down

اگه منو پرتاب کنی هوا، من پایین نخواهم آمد

Just say you’re waiting for me

فقط بگو منتظرم میمونی

I’ll meet you in the clouds

من در ابرها تو رو ملاقات خواهم کرد

I just want a bigger_wow

من یک هیجان بزرگ میخوام

B-b-b-b-b-bigger_Wow

هیجان بزرگ

Na na na, na na na

B-b-bigger_Wow

من یک هیجان بزرگ میخوام

Na na na, na na na

B-b-b-bigger_wow

من یک هیجان بزرگ میخوام

Quit denying, stop pretending

دست از انکار کردن و تظاهر کردن بردار

Just admit it, that you love it

فقط قبولش کن که دوسش داری

We can light up all of Vegas

ما میتونیم کل وگاس رو روشن کنی

And we never will unplug it

و ما هیچوقت برق رو قطع نخواهیم کرد

But 4tonight, unafraid of those heights, no

اما فقط برای امشب، نترسیم از اون اوج گرفتن ها، نه

Because sooner or later

چون دیر یا زود

I just want a bigger wow, I’m not complaining

من یک هیجان بزرگ میخوام، من شکایت نمیکنم

If you throw me up, I won’t come down

اگه منو پرتاب کنی هوا، من پایین نخواهم آمد

Just say you’re waiting for me

فقط بگو منتظرم میمونی

I’ll meet you in the clouds

من در ابرها تو رو ملاقات خواهم کرد

I just want a bigger_wow

من یک هیجان بزرگ میخوام

B-b-b-b-b-bigger_Wow

هیجان بزرگ

Na na na, na na na

B-b-bigger Wow

من یک هیجان بزرگ میخوام

Na na na, na na na

You can tell me all the reasons

میتونی تمام دلایل

Why we shouldn’t be together

اینکه چرا ما نباید با هم باشیم رو بگی

And spin me ’til I fall down

و منو بچرخونی تا وقتی که من بیفتم

Say that this will last forever

بهم بگو که این تا ابد ادامه داره

Come on, now

یالا، حالا

I just want a bigger wow, I’m not complaining

من یک هیجان بزرگ میخوام، من شکایت نمیکنم

If you throw me up, I won’t come down

اگه منو پرتاب کنی هوا، من پایین نخواهم آمد

Just say you’re waiting for me Bigger wow, bigger_wow

فقط بگو منتظرم میمونی

I’ll meet you in the clouds

من در ابرها تو رو ملاقات خواهم کرد

I just want a bigger_wow

من یک هیجان بزرگ میخوام

B-b-b-b-b-bigger_Wow

هیجان بزرگ

Na na na, na na na

B-b-bigger A bigger_wow

Na na na, na na na

B-b-b-bigger

Na na na, na na na

B-b-b-bigger

Na na na, na na na

B-b-b-b-b-bigger_wow

 

0

امتیاز کاربران : 4.23 ( 3 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *