بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / NIALL HORAN / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Black And White از Niall Horan
Niall Horan - Black And White.englishtipsforyou.com
Niall Horan - Black And White.englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Black And White از Niall Horan

 

Black and White

 

That first night, we were standin’ at your door

اولین شب ما جلوی در خونه تو ایستاده بودیم

Fumblin’ for your keys, then I kissed you

با دستپاچگی کلیدتو در آوردی و بعد من بوسیدمت

Ask me if I wanna come inside

تو پرسیدی آیا میخوام بیام تو یا نه

‘Cause we didn’t wanna end the night

چون ما دوست نداشتیم اون شب تموم بشه

Then you took my hand and I followed you

بعدش تو دست منو گرفتی و منم دنبالت اومدم

Yeah, I see us in black and white

آره من تو رو در لباس سفید و خودمو در کت شلوار سیاه میبینم

Crystal clear on a starlit night

کاملا واضح در یک شب پر ستاره

In all your gorgeous colours

در تمام رنگ های فوق العادت

I promise that I’ll love you for the rest of my life

بهت قول میدم که باقی زندگیم عاشقت باشم

See you standing in your dress

میبینمت که در یک لباس زیبا ایستادی

I swear in front of all our friends

جلوی تمام دوستامون قسم میخورم که

There’ll never be another

کس دیگه جایگزینت نمیشه

I promise that I’ll love you for the rest of my life

بهت قول میدم که باقی زندگیم عاشقت باشم

Now we’re sittin’ here in your livin’ room

حالا ما اینجا در اتاق نشیمن نشستیم

Tellin’ stories while we share a drink or two

مادامیکه داریم یکی دوتا نوشیدنی میخوریم خاطره هایی رو تعریف میکنیم

And there’s a vision I’ve been holdin’ in my mind

و من یک دیدی از آینده در سرم دارم

We’re sixty-five and you asked

که ما ۶۵ سالمون میشه و تو میپرسی

When did I first know, I always knew

از کجا اول فهمیدم، من همیشه میدونم

Yeah, I see us in black and white

آره من تو رو در لباس سفید و خودمو در کت شلوار سیاه میبینم

Crystal clear on a starlit night

کاملا واضح در یک شب پر ستاره

In all your gorgeous colours

در تمام رنگ های فوق العادت

I promise that I’ll love you for the rest of my life

بهت قول میدم که باقی زندگیم عاشقت باشم

See you standing in your dress

میبینمت که در یک لباس زیبا ایستادی

I swear in front of all our friends

جلوی تمام دوستامون قسم میخورم که

There’ll never be another

کس دیگه جایگزینت نمیشه

I promise that I’ll love you for the rest of my life

بهت قول میدم که باقی زندگیم عاشقت باشم

And I want the world to witness when we finally say “I do”

و من میخوام جهان شاهد باشه ما بلاخره ”بله” رو میگیم

It’s the way you love, I gotta give it back to you

تو اینجوری دوس داری باید بهت برش گردونم

I can’t promise picket fences or sunny afternoons

من نمیتونم بهت قول حصار های چوبی یا بعد از ظهر های آفتابی رو بدم

But at night, when I close my eyes

اما شب وقتی چشمامو میبندم…

I see us in black and white

من تو رو در لباس سفید و خودمو در کت شلوار سیاه میبینم

Crystal clear on a starlit night

کاملا واضح در یک شب پر ستاره

There’ll never be another

کس دیگه جایگزینت نمیشه

I promise that I’ll love you

بهت قول میدم که عاشقت باشم

I see us in black and white

من تو رو در لباس سفید و خودمو در کت شلوار سیاه میبینم

Crystal clear on a starlit night

کاملا واضح در یک شب پر ستاره

In all your gorgeous colours

در تمام رنگ های فوق العادت

I promise that I’ll love you for the rest of my life

بهت قول میدم که باقی زندگیم عاشقت باشم

See you standing in your dress

میبینمت که در یک لباس زیبا ایستادی

I swear in front of all our friends

جلوی تمام دوستامون قسم میخورم که

There’ll never be another

کس دیگه جایگزینت نمیشه

I promise that I’ll love you for the rest of my life

بهت قول میدم که باقی زندگیم عاشقت باشم

And there’ll never be another

کس دیگه جایگزینت نمیشه

I promise that I’ll love you for the rest of my life

بهت قول میدم که باقی عمرم عاشقت باشم

 

0

امتیاز کاربران : 3.47 ( 5 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *