بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Queen / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ bohemian rhapsody از queen
73.queen_-_bohemian_rhapsody.englishtipsforyou.com
73.queen_-_bohemian_rhapsody.englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ bohemian rhapsody از queen

 

?Is this the real life

این زندگی واقعیه؟

?Is this just fantasy

یا فقط یه خیاله؟

Caught in a landslide

همه چیز داره رو سرم خراب میشه

No escape from reality

نمیشه از واقعیت فرار کرد

Open your eyes

چشمات رو باز کن

Look up to the skies and see

به آسمون نگاه کن، و ببین

I’m just a poor boy Poor boy

من فقط یه پسربچه فقیرم

I need no sympathy

به دلداری نیاز ندارم

Because I’m easy come, easy go

چون من بی صدا میام و بی صدا میرم

Little high, little low

کمی پستی و بلندی

Any way the wind blows

در هر صورت باد می وزه

Doesn’t really matter to me, to me

اهمیتی برای من نداره، برای من

Mama just killed a man

مامان، من یه ادم کشتم

Put a gun against his head

اسلحه‌م رو روی سرش گذاشتم

Pulled my trigger, now he’s dead

ماشه رو کشیدم، و الان مرده

Mama, life has just begun

مامان، زندگی شروع شده

But now I’ve gone and thrown it all away

اما الان من مردم و همش رو دور انداختم

Mama, ooh

مامان، اووه

Didn’t mean to make you cry

قصد نداشتم به گریه‌ت بندازم

If I’m not back again this time tomorrow

اگه من فردا این موقع ها بر نگشتم

Carry on, carry on as if nothing really matters

زندگی‌ت رو بگن، زندگی‌ت رو بکن اگه واقعا هیچ چیز مهم نیست

Too late, my time has come

خیلی دیره، نوبت من رسیده

Sends shivers down my spine

داره خیلی منو می‌ترسونه

Body’s aching all the time

بدنم تمام مدت داره درد میکنه

Goodbye, everybody

خداحافظ، همگی

I’ve got to go

من باید برم

Gotta leave you all behind and face the truth

باید همه شما رو ترک کنم و با حقیقت رو به رو بشم

Mama, oooooooh Anyway the wind blows

مامان، اوووووه – در هرصورت باد می وزه

I don’t want to die

من نمی خوام بمیرم

Sometimes wish I’d never been born at all

گاهی وقتا ارزو میکنم که اصلا به دنیا نیومده بودم

I see a little silhouetto of a man

یه سایه (نیمرخ) از یه ادم می بینیم

Scaramouch, Scaramouch, will you do the Fandango

دلقک بزدل، دلقک بزدل، الان هم می خوای برقصی؟

Thunderbolt and lightning, very, very frightening me

رعد و برق، خیلی، خیلی داره منو میترسونه

Galileo Galileo (Galileo) Galileo, Galileo Figaro

گالیله، گلیله،…، فیگارو

Magnifico-o-o-o-o

انسان شریف…

I’m just a poor boy nobody loves me

من فقط یه پسربچه فقیرم، کسی منو دوست نداره

He’s just a poor boy from a poor family

اون فقط یه پسربرچه فقیز از یه خانواده فقیره

Spare him his life from this monstrosity

از اون چشم پوشی کنید زندگی اش از بدختی بوده

?Easy come, easy go, will you let me go

بیصدا میام، بیصدا میرم، میگذارید من برم؟

Bismillah! No, we will not let you go

بسم الله! نه، ما نمی گذاریم تو بروی

Let him go

بگذارید برود

Bismillah! We will not let you go

بسم الله! ما نمی گذاریم تو بروی

Let him go

بگذارید برود

Bismillah! We will not let you go

بسم الله! ما نمی گذاریم تو بروی

Let me go Will not let you go

بذارید من برم (نمی گذاریم تو بروی)

Let me go (Will not let you go) Never, never, never, never

بذارید من برم (نمی گذاریم تو بروی) (هرگز، هرگز، هرگز، هرگز)

Let me go, o, o, o, o

بذارید برم، اوه، اوه، اوه، اوه

No, no, no, no, no, no, no

نه، نه، نه، نه، نه، نه، نه

Oh mama mia, mama mia Mama Mia, let me go

(اه مادر من، مادر من) مادر من، بذار برم

Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me!

شیطان شرارت خود را برای من کنار گذاشته، برای من، برای من

So you think you can stone me and spit in my eye

پس فکر می کنی می‌تونی من رو بترسونی و به بر چشم های من تف کنی

So you think you can love me and leave me to die

پس تو می تونی عاشق من باشی و مرا به مرگ واگذار کنی

Oh, baby, can’t do this to me, baby

اوه، عزیزم، نمی تونی اینکار رو با من بکنی، عزیزم

Just gotta get out, just gotta get right outta here

فقط باید بیرون بری، فقط باید از اینجا بری

(Oooh yeah, Oooh yeah)

(اووه اره، اووه اره)

Nothing really matters

هیچ چیز واقعا اهمیت نداره

Anyone can see

همه می تونن ببینن

Nothing really matters

هیچ چیز واقعا اهمیت نداره

Nothing really matters to me

هیچ چیز واقعا برای من اهمیتی نداره

 

0

امتیاز کاربران : 4.11 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *