صفحه اصلی / کاربردی ترین اصطلاحات در زبان انگلیسی

کاربردی ترین اصطلاحات در زبان انگلیسی

با کاربردی ترین اصطلاحات زبان انگلیسی در وب سایت زبان نکته آشنا شوید
https://englishtipsforyou.com
a group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words

معنی اصطلاح انگلیسی Handwrite

Handwrite- www.englishtipsforyou.com - آموزش زبان انگلیسی - زبان نکته

“Handwrite”, which means “to write something by hand.” اصطلاح انگلیسی Handwrite که به معنای نوشته ای است که با دست نوشته شده باشد نه با ماشین. این اصطلاح از سریال Friends انتخاب شده است. – Can we read it? Can …

ادامه مطلب »

معنی اصطلاح انگلیسی age before beauty

age before beauty: A phrase said to allow older people to go before younger ones. Now most often used humorously or lightheartedly, and usually said by a younger person to an older friend or relative out of mock pity for being so …

ادامه مطلب »

معنی اصطلاح انگلیسی act one’s age

act one’s age : to be mature and not childish. بالغ بودن و بچگانه رفتار نکردن example: stop being childish and act your age. مثال: بچه بازی رو کنار بگذار و با توجه به سنت رفتار کن.

ادامه مطلب »

اصطلاح انگلیسی Luddite

Luddite-www.englishtipsforyou.com - آموزش زبان انگلیسی - وب سایت زبان نکته

”Luddite“, which means “a person who is not good with technology.“ اصطلاح انگلیسی Luddite که به معنای کسی است که رابطه خوبی با تکنولوژی ندارد. این بخش از فیلم “the blacklist” انتخاب شده است – Any idea what was taken? …

ادامه مطلب »

اصطلاح انگلیسی John Hancock

John Hancock- www.englishtipsforyou.com - آموزش زبان انگلیسی - John Hancock

”John Hancock“, which means “signature.”  اصطلاح انگلیسی John Hancock به معنای امضا است. این اصطلاح مترادف Signature می باشد. این بخش از فیلم “Requiem for a Dream” انتخاب شدن است. – We’ve had excellent results with ECT in the past. …

ادامه مطلب »

Act For نماینده کسی بودن

Act for - www.englishtipsforyou.com آموزش زبان انگلیسی

“Act for”, which means “to represent someone.“ اصطلاح “Act For” که به معنای نماینده کسی بودن است. این اصطلاح مترادف representative, agent , envoy می باشد. این بخش از فیلم “Lawrence of Arabia” انتخاب شدن است. – We here are …

ادامه مطلب »

Hunky-dory خیلی خوب

hunky-dory - www.englishtipsforyou.com

”Hunky-dory“, which means “fine, going well.” اصطلاح”Hunky-dory” که به معنای “خیلی خوب” است. این اصطلاح مترادف است با excellent, well, OK, okay, alright, fine. این بخش از فیلم From Dusk Till Dawn انتخاب شده است. ⠀ – I just rammed …

ادامه مطلب »