بخوانید کاربلدها

یادگیری اصطلاحات با کلیپ

این بخش برای آموزش زبان عالی است. برای شما هر روز یک اصطلاح را از یک بخش از فیلم های روز انتخاب می کنیم. با ما همراه باشید