بخوانید کاربلدها

Aaron

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ( lili (uturn از Aaron

 lili   Lili, take another walk out of your fake world لیلی، چند قدم بیرون از اون دنیای ساختگی بردار Please put all the drugs out of your hand خواهش میکنم اون دارو ها که تو دستانت گرفتی را …

توضیحات بیشتر »