بخوانید کاربلدها

Adona

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Hit Me With Your Best Shot از Adona

Birds of Prey - Hit Me With Your Best Shot.englishtipsforyou.com..

    Hit Me With Your Best Shot   You’re the real tough cookie with a long history تو همون خوشگله زرنگ با ماجرا های زیاد هستی Of breaking little hearts like the one in me از شکستن قلبای کوچیک مثل قلب …

توضیحات بیشتر »