بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Billie Eilish (صفحه 2)

Billie Eilish

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ bellyache از Billie Eilish

bellyache.beilishfans.englishtipsforyou.com.mp3

 bellyache     Mind Mind عقل Sittin’ all alone تنها نشستم Mouth full of gum دارم سعی میکنم همه چیز رو هضم کنم و به جلو پیش ببرم In the driveway در جاده My friends aren’t far دوستام ازم …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ listen before i go از Billie Eilish

billie-eilish-listen-before-i-go.englishtipsforyou.com (Copy)

 listen before i go     Take me to the rooftop منو به پشت بوم ببر I wanna see the world when I stop breathing, turnin’ blue میخوام وقتی نفسم قطع میشه و کبود میشم به دنیا نگاه کنم Tell …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ I love you از Billie Eilish

I love you

 I love you     It’s not true این حقیقت نداره Tell me I’ve been lied  to بگو داشتی بهم دروغ میگفتی Crying isn’t like you, ooh این طرز گریه کردن اصلا به تو نمیاد ?What the hell did …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ ocean eyes از Billie Eilish

Ocean Eyes

 Ocean Eyes   I’ve been watching you For some time برای یه مدتی داشتم به تو نگاه میکردم Can’t stop staring At those oceans_eyes نمیتونم از خیره شدن به اون چشمهای اقیانوسیت دست بردارم Burning cities شهرهای سوخته And …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ when the party’s over از Billie Eilish

 when the party’s over     dont you know I’m no good for you تو نمیدونی که من برای تو خوب نیستم I’ve learned to lose, you can’t afford to من یاد گرفتم که ببازم، تونمیتونی دیگه کاری کنی …

توضیحات بیشتر »

ترجمه و دانلود آهنگ BAD GUY از Billie Eilish

    White shirt now red, my bloody nose تیشرت سفیدم الان قرمزه ، خون دماغم(دلیل قرمز شدن لباسشو میگه ) Sleepin’, you’re on your tippy toes من خوابم و تو روی نوک پاهات راه میری Creepin’ around like no …

توضیحات بیشتر »

ترجمه و دانلود آهنگ lovely از Billie Eilish و Khalid

lovely- Billie Eilish & Khalid

 lovely Thought I found a way فکر کردم یه راهی پیدا کردم (Thought I found a way out (found فکر کردم که راهی برای خلاص شدن پیدا کردم (But you never go away (never go away ولی تو‌هیچوقت نمیری …

توضیحات بیشتر »