بخوانید کاربلدها

BTS

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ dream glow از BTS

BTS - Dream Glow (BTS World Original Soundtrack) englishtipsforyou.com

    Dream Glow   I spend my whole life following the night time من کل زندگیم رو صرف دنبال کردن لحظات شب میکنم Can’t see the stop sign what you gonna say hey نمیتونم تابلو ایست رو ببینم چی …

توضیحات بیشتر »