بخوانید کاربلدها

CHER

ترجمه و دانلود آهنگ STRONG ENOUGH از CHER

STRONG ENOUGH I don’t need your sympathy  به همدردیت نیاز ندارم There’s nothing you can say or do for me  هیچکاری نیست که بتونی برام انجام بدی And I don’t want a miracle  و من به یه معجزه نیاز ندارم …

توضیحات بیشتر »