بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Halsey

Halsey

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ drive از halsey

Drive - Halsey.englishtipsforyou.com

    Drive   My hands wrapped around a stick shift دستام دور دنده ماشین حلقه زده Swerving on the 405, I can never keep my eyes off this توی اتوبان 405 میچرخیم، هرگز نمیتونم چشامو از روش بردارم My …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Ashley از Halsey

Halsey - Ashley.englishtipsforyou.com

  Ashley Standing now, in the mirror that I built myself الان ایستادم ، جلوی آینه ای که خودم ساختمش And I can’t remember why the decision wasn’t mine و نمیتونم به یاد بیاورم چرا تصمیمش مال من نبوده But it seems I’m …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ you should be sad از halsey

Halsey-You-should-be-sad.englishtipsforyou.com_

    You should be sad   I wanna start this out and say میخام شروع کنم و بگم I gotta get it off my chest My chest باید هرچی تو دلمه بریزم بیرون Got no anger, got no malice هیچ خشم و …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ more از halsey

Halsey-More.englishtipsforyou.com

    More They told me once, nothing grows When a house ain’t a home اونا یکبار بهم گفتن تو خونه ای که هیچ صفایی وجود نداره هیچ ترقی هم وجود نداره Is it true, honestly راستی، این حقیقت داره …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ still learning از halsey

Halsey - Still Learning.englishtipsforyou.com

  Still Learning   Oh, oh Yeah آره I should be living the dream من باید الان تو رویاها زندگی میکردم But I’m livin’ with a security team اما دارم با تیم امنیتیم زندگی میکنم And that ain’t gonna change, no و …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ finally beautiful stranger از halsey

01 Finally beautiful stranger.englishtipsforyou.com

  Finally  beautiful stranger   Your eyes, so crystal green چشمهای تو خیلی سبز و شفاف هستن Sour apple baby, but you taste so sweet تو مثل سیب ترشی اما شیرین طعمی You got hips like Jagger and two left feet تو پاهایی …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ graveyard از halsey

halsey. graveyard.englishtipsforyou.com

  graveyard It’s crazy when این دیوونه کنندست وقتی The thing you love the most is the detriment چیزی که بیشترین عشقو نسبت بهش داری، (تبدیل به همون چیزی میشه که) برات زیان آوره Let that sink in بذار جذب وجودت شه You can …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ clementine از halsey

clementine..englishtipsforyou.com

 clementine   I’d like to tell you that my sky’s not blue, it’s violent rain دوست دارم که بهت بگم که آسمون من آبی نیست، بارون خشنه And in my world, the people on the street don’t know my name و در دنیای …

توضیحات بیشتر »