بخوانید کاربلدها

INNA

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Sober از INNA

INNA - Sober - englishtipsforyou.com

  Sober   My vision’s blurry and I’m faded دیدم شفاف نیست و رنگ به رو ندارم I don’t know where I’ll be waking up نمیدونم فردا میخوام کجا از خواب بیدار شم Another night I’m gonna fake it یک شب دیگه …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ love از inna

INNA - Love .englishtipsforyou.com

    Love Come back and set me free برگرد و منو آزاد کن Now from infinity از الان تا بی نهایت Love is a mystery عشق یک معماست Distance is killing me فاصله داره منو میکشه Come back I …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ hot از inna

Inna - Hot.englishtipsforyou.com

  Hot Fly like you do it, like you’re high مثل تو پرواز میکنم، مثل تو در اوج قرار میگیرم Like you do it, like you fly مثل تو، مثل جوری که تو پرواز میکنی Let me do it like …

توضیحات بیشتر »