بخوانید کاربلدها

LP

ترجمه و دانلود آهنگ I LOST ON YOU از LP

 I LOST ON YOU     When you get older, plainer, saner وقتی سنت بیشتر شد،ساده تر، عاقل تر شدی Will you remember all the danger ?We came from به یادت خواهد ماند همه ی آن مشکلاتی که از …

توضیحات بیشتر »