بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Madison Beer

Madison Beer

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Stained Glass از Madison Beer

Madison Beer - Stained Glass.englishtipsforyou.com

    Stained Glass   Lately, I’m countin’ the minutes that I’ve got left اخیرا دارم دقایقی که برام باقی مانده رو میشمارم And lately, I’m countin’ the words that I haven’t said و اخیرا دارم تمام حرفهایی که نزدمو میشمارم ‘Cause …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ dead از Madison beer

06 Dead.englishtipsforyou.com

    Dead Mmm You could be here, but you’re there تو میتونستی اینجا باشی، اما اونجایی You could be anywhere تو میتونی هر جایی باشی And these days I don’t even care, no more این روزها دیگه اصلا برام …

توضیحات بیشتر »

ترجمه و دانلود آهنگ say it to my face از Madison beer

-Say It to My Face - MADISON BEER.englishtipsforyou.com

    Say It to My Face ?Tell me, what’s the situation بهم بگو این چه وضعشه؟ I’ve been rackin’ on my brain دارم با ذهنم کلنجار میرم Just want some answers if I ask you فقط چندتا جواب واسه …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ dear society از Madison Beer

Madison Beer - 'Dear Society' Out' MP3 - englishtipsforyou.com

  Dear Society   Sleepless nights and cigarettes شب های بیخوابی و سیگار کشیدن ها My daily dose of internet دز بالای مصرف روزانه من از اینترنت And all the things I shoulda quit, but never did, oh و تمام …

توضیحات بیشتر »