بخوانید کاربلدها
خانه / داستان کوتاه

داستان کوتاه

داستان های کوتاه باعث افزایش مهارت درک مطلب شما خواهد شد. از بخش داستان های کوتاه وب سایت زبان نکته استفاده لازم را ببرید.
a story with a fully developed theme but significantly shorter and less elaborate than a novel.