بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ cheating on you از Charlie Puth
Cheating-on-You.englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ cheating on you از Charlie Puth

 

 

Cheating On You

 

It started with a kiss

همه چیز با یه بوسه شروع شد

On your mama’s couch

روی مبل مامانت

2012 was nothing serious

سال۲٠۱۲ انقدر جدی نبودیم

And then we caught the feels

و بعد درگیر احساسات شدیم

It got really real

و همه چیز خیلی جدی شد

Too good to be true

واقعی بودنش خیلی خوب بود

I guess I thought you was, yeah

فک کنم تو جدی بودی، آره

?Why did I run away, run away, run away

چرا من گذاشتم رفتم؟

Oh, your love was everything, everything, everything

عشق تو همه چیز بود

I know it’s gettin’ late, gettin’ late, gettin’ late

میدونم داره دیر میشه

But can I still be on my way, on my way? Yeah

اما آیا میشه دوباره برگردم جای قبلم؟ آره

I know I said goodbye and, baby, you said it too

میدونم خداحافظی کردم عزیزم تو هم کردی

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

اما وقتی من اونو لمس میکنم حس میکنم دارم به تو خیانت میکنم

I thought that I’d be better when I found someone new

فکر کردم اگر با شخص جدیدی آشنا بشم برام بهتره

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

اما وقتی اونو لمس میکنم حس میکنم دارم به تو خیانت میکنم

Baby, no, oh, cheating on you

عزیزم نه، اوه، خیانت به تو

Baby, no

عزیزم نه

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

اما وقتی اونو لمس میکنم حس میکنم دارم به تو خیانت میکنم

Thought I could get you back any time of day

فکر کردم هر وقت بخوام میتونم برگردم

Shouldn’t have been so cocky

نباید انقدر از خود راضی میبودم

Shouldn’t have did you wrong Woah

نباید با تو اینجوری رفتار میکردم

And now I miss you bad, really, really bad

و حالا شدیدا دلم برات تنگ شده

Guess you don’t know what you got until it’s gone

به نظرم آدم نمیدونه چی داره تا وقتی که از دستش بده

Why did I run away, run away, run away?Run away

چرا من گذاشتم رفتم؟

Oh, your love was everything, everything, everything Everything

عشق تو همه چیز بود

I know it’s gettin’ late, gettin’ late, gettin’ late Gettin’ late

میدونم داره دیر میشه

But can I still be on my way, on my way? Yeah

اما آیا میشه دوباره برگردم جای قبلم؟ آره

I know I said goodbye and, baby, you said it too  You said it too, baby

میدونم خداحافظی کردم عزیزم تو هم کردی

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you Cheating on you

اما وقتی من اونو لمس میکنم حس میکنم دارم به تو خیانت میکنم

I thought that I’d be better when I found someone new

فکر کردم اگر با شخص جدیدی آشنا بشم برام بهتره

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

اما وقتی اونو لمس میکنم حس میکنم دارم به تو خیانت میکنم

Baby, no, oh, cheating on you

عزیزم نه، اوه، خیانت به تو

Baby, no

عزیزم نه

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

اما وقتی اونو لمس میکنم حس میکنم دارم به تو خیانت میکنم

Baby, no

عزیزم نه

There ain’t no lips like your lips

هیچ لبی مثل لبهای تو وجود نداره

And nobody else feels like this

و هیچ کس مثل تو نیست

There’s no moving on, I’ll admit

هیچ فراموش کردنی در کار نیست، من قبول میکنم

If you go away, yeah

اگه تو بذاری بری، آره

I know I said goodbye and, baby, you said it too

میدونم خداحافظی کردم عزیزم تو هم کردی

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you Cheating on you

اما وقتی من اونو لمس میکنم حس میکنم دارم به تو خیانت میکنم

I thought that I’d be better when I found someone new Found someone new

فکر کردم اگر با شخص جدیدی آشنا بشم برام بهتره

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you Believe it, baby

اما وقتی اونو لمس میکنم حس میکنم دارم به تو خیانت میکنم

Baby, no, oh, cheating on you I said goodbye, but I’m still in love

عزیزم نه، اوه، خیانت به تو

Baby, no I said goodbye, but I’m still in love

عزیزم نه

But when I touch her, I feel like I’m cheating on you

اما وقتی اونو لمس میکنم حس میکنم دارم به تو خیانت میکنم

I said goodbye

من خداحافظی کردم

And you said goodbye

و تو هم کردی

 

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *