بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Zayn Malik / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ common از zayn malik
Common.englishtipsforyou.com
Common.englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ common از zayn malik

 

Common

Always lookin’ out behind my fences

همیشه  از پشت حصارهام به بیرون نگاه میکردم

Always felt isolated, oh-oh-oh

همیشه منزوی بودم

I don’t know why I was so defensive

نمیدونم چرا انقدر محافظه کار بودم

I’ll find a way to let you in

من یه راهی برای وارد کردن تو به دنیام پیدا میکنم

I will die if I don’t try, damned if I ask why

اگه تلاشی نکنم میمیرم، ملعونم اگه بپرسم چرا

This is somethin’ real, this is somethin’ right

این یه احساسه واقعیه، این یه احساسه درسته

Never been in love, never felt it all until now

هیچوقت عاشق نشدم،تا الان انقدر خوب حسش نکرده بودم

As I lay here in your bed, I need you on my chest

مادامیکه در تخت تو دراز میکشم، میخوام سرت روی سینم باشه

To warm me all the time, to take away your breath

تا تمام مدت منو گرم کنی، تا نفستو بیرون بدی

Sweetin’ on your lips, there ain’t nothin’ common ’bout us

شیرینی روی لبهات، چیز مشترکی بین ما نیست

In this ordinary world where nothin’ is enough

در این دنیای پیش پا افتاده جایی که هیچ چیز کافی نیست

Everything is gray, mistakin’ love for lust

همه چیز تیرست، عشق های اشتباه برای سیر کردن شهوت

When I hold you in my arms, there ain’t nothin’ common ’bout us

وقتی من تو رو در آغوش میگیرم هیچ چیز مشترکی بین ما نیست

There ain’t nothin’ common ’bout us

There ain’t nothin’ common ’bout us

هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره

I see all your flaws and imperfections

تمام نقص ها و عیب هاتو میبینم

But that’s what makes me love you more, oh-oh-oh

اما این چیزیه که عشق منو به تو بیشتر میکنه

We got such a spiritual connection

بین ما یه رابطه خیلی معنوی در جریانه

Don’t you know you’re fuckin’ beautiful

نمیدونی که بیش از حد زیبایی؟

I will die if I don’t try, damned if I ask why

اگه تلاشی نکنم میمیرم، ملعونم اگه بپرسم چرا

This is somethin’ real, this is somethin’ right

این یه احساسه واقعیه، این یه احساسه درسته

Never been in love, never felt it all until now

هیچوقت عاشق نشدم،تا الان انقدر خوب حسش نکرده بودم

As I lay here in your bed, I need you on my chest

مادامیکه اینجا در تخت تو دراز میکشم، میخوام سرت روی سینم باشه

To warm me all the time, to take away your breath

تا تمام مدت منو گرم کنی، تا نفستو بیرون بدی

Sweetin’ on your lips, there ain’t nothin’ common ’bout us

شیرینی روی لبهات، چیز مشترکی بین ما نیست

In this ordinary world where nothin’ is enough

در این دنیای پیش پا افتاده جایی که هیچ چیز کافی نیست

Everything is gray, mistakin’ love for lust

همه چیز تیرست، عشق های اشتباه برای سیر کردن شهوت

When I hold you in my arms, there ain’t nothin’ common ’bout us

وقتی من تو رو در آغوش میگیرم هیچ چیز مشترکی بین ما نیست

There ain’t nothin’ common ’bout us

There ain’t nothin’ common ’bout us

هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره

I wanna feel your love

میخوام عشق تو رو حس کنم

Just give me all your trust

فقط به من اعتماد کن

Common ain’t us

اشتراک مهم نیست

‘Cause common ain’t enough

چون اشتراک داشتن کافی نیست

In this ordinary world where nothin’ is enough

در این دنیای پیش پا افتاده جایی که هیچ چیز کافی نیست

Everything is gray, mistakin’ love for lust

همه چیز تیرست، عشق های اشتباه برای سیر کردن شهوت

When I hold you in my arms, there ain’t nothin’ common ’bout us

وقتی من تو رو در آغوش میگیرم هیچ چیز مشترکی بین ما نیست

There ain’t nothin’ common ’bout us

There ain’t nothin’ common ’bout us

There ain’t nothin’ common ’bout us

There ain’t nothin’ common ’bout us

هیچ چیز مشترکی بین ما وجود نداره

 

0

امتیاز کاربران : 4.29 ( 18 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *