بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Ed Sheeran / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ cross me از ed sheeran
Ed-Sheeran-Cross-Me-englishtipsforyou.com
Ed-Sheeran-Cross-Me-englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ cross me از ed sheeran

 

Cross Me

Anything she needs, she can call me

هر چیزی که لازم داره میتونه بهم بگه

Don’t worry ’bout her, that’s my seed, that’s all me

نگرانش نباش، اون از خون خودمه

Just know, if you cross her, then you cross me

فقط بدون اگه با اون در بیفتی بعدش با من در افتادی

Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you

 با من در افتادی، با من در افتادی، اگه تو، اگه تو، اگه تو، اگه تو

It’s FRED again

این دوباره فرد هست

Anything she needs, she can call me

هر چیزی که لازم داره میتونه بهم بگه

Don’t worry ’bout her, that’s my seed, that’s all me

نگرانش نباش، اون از خون خودمه

Just know, if you cross her, then you cross me

فقط بدون اگه با اون در بیفتی بعدش با من در افتادی

Cross me, cross me, if you, if

 با من در افتادی، با من در افتادی، اگه تو، اگه

And she ain’t messin’ with no other man

 او با هیچ پسر دیگه ای جز من نمیپره

And me and her have something different

و بین من و اون یه چیز متفاوتی هست

I really need all you to understand

من بهت نیاز دارم تا بفهمم

That nobody’s comin’ close

که هیچ کس دیگه ای نمیاد نزدیک

And I don’t ever wanna run around

و من هیچوقت نمیخوام پر مشغله باشم

I spent my youth jumpin’ in and out

من جوونیم رو به اینور اونور پریدن گذروندم

You know I fuckin’ love her now

میدونی حالا من شدیدا عاشق اونم

Like nobody ever could

جوری دوسش دارم که هیچ کس نمیتونه

And you know I stay trippin’, am I crazy? Oh, no

و تو میدونی من اسکل بازی در میارم، آیا من دیوونه ام؟ اوه نه

I’m stickin’ with my baby, for sure

من چسبیدم به عشقم، برای اطمینان

Together, or solo

با هم دیگه یا تنها

It doesn’t matter where we are, oh no, no

مهم نیست ما کجاییم، اوه نه، نه

So, if you hear about my lady, just know

پس اگه راجب خانم من شنیدی، فقط بدون

That she ain’t the one to play with, oh no

که اون دختری نیست که باهاش بازی کنی، اوه نه

And I’ll be standin’ so close

پس من میخوام در کنارش باشم

So you know that, ayy

پس تو اینو میدونی

Anything she needs, she can call me

هر چیزی که لازم داره میتونه بهم بگه

Don’t worry ’bout her, that’s my seed, that’s all me

نگرانش نباش، اون از خون خودمه

Just know, if you cross her, then you cross me

فقط بدون اگه با اون در بیفتی بعدش با من در افتادی

Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you

 با من در افتادی، با من در افتادی، اگه تو، اگه تو، اگه تو، اگه تو

If you cross her, then you cross me Cross me

اگه با اون در بیفتی با من در افتادی

And nobody’s comin’ close, yeah

و هیچکسی نمیاد جلو

And I think that you should know that

و فکر میکنم که تو باید بدونی

If you cross her

اگه تو با اون در بیفتی

(Anything she needs, she can call me)

هر چیزی که لازم داره میتونه بهم بگه

Then you cross me

با من درافتادی

(Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me)

نگرانش نباش، اون از خون خودمه

So come on, and let it go

پس بیا و رهاش کن

Oh, I think that you should know

اوه، من فکر میکنم که تو باید بدونی

That she ain’t messin’ with no other man

که اون با هیچ پسر دیگه ای جز من نمیپره

Now, what you not gon’ do

حالا چیکار نمیخوای بکنی

Is stand there, crouched for me, like you got kung-fu

اینه که بایستی اونجا، برای من دولا بشی ، مثلا انگار که کنگفو بلدی

Death stare, cross-armed, runnin’ your mouth like a faucet

با غضب بهم نگاه کنی، دست به سینه بایستی ،آب دهنت مثل شیر چکه میکنه

But you don’t know that my girl been doin’ CrossFit

اما نمیدونی که دوست دختر من کراس فیت کار میکنه

Pew, gun pop, hit your ass with a cross kick

پیف، شلیک گلوله، با حرکت کراس کیک به باسنت ضربه میزنم

Pulling air out, wear you out, you exhausted

نفستو میدی بیرون، خستت میکنم، خسته شدی

Know she gonna slide anytime you bitches talk shit

میدونی که اگه بیچ هات شر و ور بگن دوست دخترم ضربه فنیشون میکنه

Keep a lil’ blade in her fuckin’ lip gloss kit, ayy

یه لیل بلاد در کیف برق لبهاش نگه میداره

No one say “Hi” to me without her

هیچکس بدون او به من سلام نمیده

Better pay your respect to the queen

بهتره به کویین احترام بذاری

Better do that shit without a flirt

بهتره بدون لاس زدن بهش احترام بذاری

Gotta respect the HBIC

باید به این خانوم با اقتدار احترام بذاری

Couple of things that you need to know

اینها دو سه تا چیز که باید بدونی

If you still wanna be friends with me

اگه هنوز هم میخوای با من رفیق باشی

Just know if you cross her, then you cross me

فقط بدون اگه با اون در بیفتی با من در افتادی

Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you

با من در افتادی، با من در افتادی، اگه تو، اگه تو، اگه تو، اگه تو

If you cross her

اگه با اون در بیفتی

(Anything she needs, she can call me)

هر چی لازم داره میتونه بهم بگه

Then you cross me

با من در افتادی

(Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me)

نگرانش نباش اون از خون خودمه

And nobody’s comin’ close, yeah

و هیچکس نمیاد نزدیک، آره

And I think that you should know that

و فکر میکنم تو باید بدونی که

If you cross her

اگه با اون در بیفتی

(Anything she needs, she can call me)

هر چی لازم داره میتونه بهم بگه

Then you cross me

با من در افتادی

(Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me)

نگرانش نباش اون از خون خودمه

So come on, and let it go

پس بیا و رهاش کن

Oh, I think that you should know

اوه فکر میکنم که باید بدونی

She stay trippin’, and she crazy, oh no

اون گیج میزنه و دیوونست، اوه نه

Quit messin’ with my baby, for sure

با عشقم میچرخم، مطمئنا

Together, or solo

با هم دیگه یا تنها

It doesn’t matter where we are, oh no, no

مهم نیست ما کجاییم، اوه نه، نه

So, if you hear about my lady, just know

پس اگه راجب خانم من شنیدی، فقط بدون

That she ain’t the one to play with, oh no

که اون دختری نیست که باهاش بازی کنی، اوه نه

And I’ll be standin’ so close

پس من میخوام در کنارش باشم

So you know that

پس تو اینو میدونی

If you cross her

اگه با اون در بیفتی

(Anything she needs, she can call me)

هر چی لازم داره میتونه بهم بگه

Then you cross me

با من در افتادی

(Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me)

نگرانش نباش اون از خون خودمه

And nobody’s comin’ close, yeah

و هیچکس نمیاد نزدیک، آره

And I think that you should know that

و فکر میکنم تو باید بدونی که

If you cross her

اگه با اون در بیفتی

(Anything she needs, she can call me)

هر چی لازم داره میتونه بهم بگه

Then you cross me

با من در افتادی

(Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me)

نگرانش نباش اون از خون خودمه

So come on, and let it go

پس بیا و رهاش کن

Oh, I think that you should know

اوه فکر میکنم که باید بدونی

If you cross her

اگه با اون در بیفتی

Anything she needs, she can call me

هر چی لازم داره میتونه بهم بگه

Then you cross me

با من در افتادی

Don’t worry about her, that’s my seed, that’s all me

نگرانش نباش اون از خون خودمه

Just know, if you cross her, then you cross me

فقط بدون که اگه با اون در بیفتی با من در افتادی

Cross me, cross me, if you, if you, if you, if you

با من در افتادی، با من در افتادی، اگه تو، اگه تو، اگه تو، اگه تو

Oh yeah

اوه آره

 

0

امتیاز کاربران : 4.31 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *