بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Madison Beer / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ dear society از Madison Beer
Madison Beer - 'Dear Society' Out' MP3 - englishtipsforyou.com
Madison Beer - 'Dear Society' Out' MP3 - englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ dear society از Madison Beer

 

Dear Society

 

Sleepless nights and cigarettes

شب های بیخوابی و سیگار کشیدن ها

My daily dose of internet

دز بالای مصرف روزانه من از اینترنت

And all the things I shoulda quit, but never did, oh

و تمام چیزهایی که من باید ترکشون میکردم  اما هیچوقت نکردم

Evil voices in my head

صداهای پلید در سر من

I woke up in a strangers bed

من رو تخت یک غریبه از خواب بیدار شدم

I lost my phone in Amsterdam, it’s 5 AM

و موبایلم رو در آمستردام گم کردم، الان ساعت ۵ بامداده

I’m a natural disaster

من یک بلای طبیعی هستم

But even after all that I do

اما حتی بعد از تمام کارهایی که کردم

It’s you who’s gonna be the death of me

این تویی که میخوای منو به کشتن بدی

And none of this matters

و هیچ کدوم از اینها مهم نیست

Baby, it’s you, it’s you

عزیزم این تویی ، این تویی که مهمی

You’re bad for my health

تو برای سلامتی من مضری

I should probably get some help

من نیاز به کمی کمک دارم

I can’t control myself, I’m addicted to the hell

نمیتونم خودم رو کنترل کنم، من معتاد این جهنم شدم

My heart is getting sick from the tar that’s on your lips

قلب من داره به خاطر قیری که رو لبهاته مریض میشه

Yeah, you’re bad for my health

آره تو برای سلامتی من بدی

You should hurt somebody else

تو باید یکی دیگرو اذیت کنی

You’re bad for my health

تو برای سلامتی من مضری

I should probably get some help

من نیاز به کمی کمک دارم

I can’t control myself, I’m addicted to the hell

نمیتونم خودم رو کنترل کنم، من معتاد این جهنم شدم

My heart is getting sick from the tar that’s on your lips

قلب من داره به خاطر قیری که رو لبهاته مریض میشه

Oh, baby, you’re so bad for my health

اوه عزیزم تو برای سلامتی من خیلی مضری

Diets that I shouldn’t try, it feels like social suicide

رژیم غذایی که من نباید ادامش بدم، این برام مثل خودکشی اجتماعیه

And honestly, it’s cyanide, I’m bound to die

و در حقیقت این مثل سیانوئیده، من مشرف به مرگم

Been 21 since 17, thanks to all the magazines

از ۱۷ سالگی ۲۱ سالم بود از همه مجله ها ممنونم

Man, sometimes, I just wanna scream and break my screen

پسر، بعضی وقتها فقط دلم میخواد فریاد بکشم و بزنم صفحه گوشیم رو بشکونم

I’m a natural disaster

من یک بلای طبیعی هستم

But even after all that I do

اما حتی بعد از تمام کارهایی که کردم

It’s you who’s gonna be the death of me

این تویی که میخوای منو به کشتن بدی

And none of this matters

و هیچ کدوم از اینها مهم نیست

Baby, it’s you, it’s you

عزیزم این تویی ، این تویی که مهمی

You’re bad for my health

تو برای سلامتی من مضری

I should probably get some help

من نیاز به کمی کمک دارم

I can’t control myself, I’m addicted to the hell

نمیتونم خودم رو کنترل کنم، من معتاد این جهنم شدم

My heart is getting sick from the tar that’s on your lips

قلب من داره به خاطر قیری که رو لبهاته مریض میشه

Yeah, you’re bad for my health

آره تو برای سلامتی من بدی

You should hurt somebody else

تو باید یکی دیگرو اذیت کنی

You’re bad for my health

تو برای سلامتی من مضری

I should probably get some help

من نیاز به کمی کمک دارم

I can’t control myself, I’m addicted to the hell

نمیتونم خودم رو کنترل کنم، من معتاد این جهنم شدم

My heart is getting sick from the tar that’s on your lips

قلب من داره به خاطر قیری که رو لبهاته مریض میشه

Oh, baby, you’re so bad for my health

اوه عزیزم تو برای سلامتی من خیلی مضری

Dear society, you’ve pushed me to the edge

شبکه های اجتماعی عزیز من شما منو تا لبه هل دادی

So here’s some clarity Clarity

خب بیا یکم روراست باشیم

The truth is, you’re the one who’s always there for me

واقعیت اینه که تو تنها کسی هستی که همیشه برای من مهیایی

My daily dose of internet

دز بالای مصرف روزانه من از اینترنت

And all the things I shoulda quit, but can’t

و تمام چیزهایی که من باید ترکشون میکردم  اما نمیتونم

Yeah, yeah

Yeah, yeah

آره، آره

You’re bad for my health

تو برای سلامتی من مضری

I should probably get some help

من نیاز به کمی کمک دارم

I can’t control myself, I’m addicted to the hell

نمیتونم خودم رو کنترل کنم، من معتاد این جهنم شدم

My heart is getting sick from the tar that’s on your lips

قلب من داره به خاطر قیری که رو لبهاته مریض میشه

Yeah, you’re bad for my health

آره تو برای سلامتی من بدی

You should hurt somebody else

تو باید یکی دیگرو اذیت کنی

You’re bad for my health

تو برای سلامتی من مضری

I should probably get some help

من نیاز به کمی کمک دارم

I can’t control myself, I’m addicted to the hell

نمیتونم خودم رو کنترل کنم، من معتاد این جهنم شدم

My heart is getting sick from the tar that’s on your lips

قلب من داره به خاطر قیری که رو لبهاته مریض میشه

Oh, baby, you’re so bad for my health

اوه عزیزم تو برای سلامتی من خیلی مضری

 

0

امتیاز کاربران : 4.7 ( 1 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *