بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Taylor Swift / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ death by a thousand cuts از Taylor swift
death by a thousand cuts..englishtipsforyou.com
death by a thousand cuts..englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ death by a thousand cuts از Taylor swift

 

death by a thousand cuts

My, my, my, my

خدای من، خدای من

Saying goodbye is death by a thousand cuts

خداحافظی کردن (مثل) مرگ با (ناشی از) هزاران زخمه

Flashbacks waking me up

یادآوری ها منو بیدار میکنن

I get drunk, but it’s not enough

مست میشم، ولی کافی نیست

’Cause the morning comes and you’re not my baby

چون (وقتی که) صبح میشه و تو عزیز من نیستی

I look through the windows of this love

من از پنجره های این عشق به اونور نگاه میکنم

Even though we boarded them up

حتی با اینکه ما اونارو با چوب محکم بستیم

Chandelier still flickering here

چلچراغ همچنان داره سوسو میزنه اینجا

‘Cause I can’t pretend it’s okay when it’s not

چون نمیتونم تظاهر کنم که همه چی اوکیه، (در صورتی که) اینطوری نیست

It’s death by a thousand cuts

این (مثل) مرگ با هزاران زخمه

I dress to kill my time, I take the long way home

من لباس میپوشم تا وقت کُشی کنم، راه طولانی تر رو طی میکنم (تا وقت تلف شه)

I ask the traffic lights if it’ll be alright

از چراغای راهنما میپرسم که آیا همه چی خوب میشه؟

They say, “I don’t know”

اونام میگن: نمیدونم

And what once was ours is no one’s now

و اون چیزی که یه زمانی مال ما بود، الان مال هیچکس نیست

I see you everywhere, the only thing we share

تورو همه جا میبینم، تنها وجه مشترکی که من و تو داریم،

Is this small town

این شهر کوچیکه

You said it was a great love, one for the ages

تو گفتی این یه عشقِ محشر بود، عشقی برای سالیانِ سال

?But if the story’s over, why am I still writing pages

ولی اگه داستان تمومه، پ چرا من دارم هنوز صفحاتو مینویسم؟

Saying goodbye is death by a thousand cuts

خداحافظی کردن (مثل) مرگ با (ناشی از) هزاران زخمه

Flashbacks waking me up

یادآوری ها منو بیدار میکنن

I get drunk, but it’s not enough

مست میشم، ولی کافی نیست (جوابگوی درد من نیست)

’Cause the morning comes and you’re not my baby

چون (وقتی که) صبح میشه و تو عزیز من نیستی

I look through the windows of this love

من از پنجره های این عشق به اونور نگاه میکنم

Even though we boarded them up

حتی با اینکه ما اونارو با چوب محکم بستیم

Chandelier still flickering here

چلچراغ همچنان داره سوسو میزنه اینجا

‘Cause I can’t pretend it’s okay when it’s not

چون نمیتونم تظاهر کنم که همه چی اوکیه، (در صورتی که) اینطوری نیست (و همه چی اوکی نیست)

It’s death by a thousand cuts

این (مثل) مرگ با هزاران زخمه

My heart, my hips, my body, my love

قلبم، کمرم، بدنم، عشقم

Tryna find a part of me that you didn’t touch

دارم تلاش میکنم که یه قسمتی از خودمو پیدا کنم که تو لمسش نکردی

Gave up on me like I was a bad drug

بیخیال من شدی، انگار که من یه ماده مخدر بد بودم

Now I’m searching for signs in a haunted club

الان دنبال نشانه هایی توی یه کلاب تسخیر شده ام

Our songs, our films, united, we stand

آهنگامون، فیلمامون، متحد میمونیم

Our country, guess it was a lawless land

کشورمون، گمونم یه سرزمین بدون قانون بود

?Why are my fears at the touch of your hands

چرا ترسهای من تو لمس دستای تو نهفتن؟

Paper cut stains from my paper-thin plans

لکه های (خونِ) ناشی از برش کاغذ، از برنامه های من که به نازکی (سطحی بودن) یه برگ کاغذ بودن

My time, my wine, my spirit, my trust

زمان من، شرابم، روحم، اعتمادم

Tryna find a part of me you didn’t take up

دارم سعی میکنم قسمتی از خمدمو پیدا کنم که تو بهش غلبه نکردی

Gave you so much, but it wasn’t enough

بهت خیلی (احساسات و توجه و عشق) دادم، ولی کافی نبود

But I’ll be alright, it’s just a thousand cuts

ولی حالم خوب میشه، اینا فقط هزارتا زخم و بُرِشن

Saying goodbye is death by a thousand cuts

خداحافظی کردن (مثل) مرگ با (ناشی از) هزاران زخمه

Flashbacks waking me up

یادآوری ها منو بیدار میکنن

I get drunk, but it’s not enough

مست میشم، ولی کافی نیست (جوابگوی درد من نیست)

’Cause the morning comes and you’re not my baby

چون (وقتی که) صبح میشه و تو عزیز من نیستی

I look through the windows of this love

من از پنجره های این عشق به اونور نگاه میکنم

Even though we boarded them up

حتی با اینکه ما اونارو با چوب محکم بستیم

Chandelier still flickering here

چلچراغ همچنان داره سوسو میزنه اینجا

‘Cause I can’t pretend it’s okay when it’s not

چون نمیتونم تظاهر کنم که همه چی اوکیه، (در صورتی که) اینطوری نیست (و همه چی اوکی نیست)

No it’s not

نه، اوکی نیست

It’s death by a thousand cuts

این (مثل) مرگ با هزاران زخمه

You didn’t touch

تو لمسش نکردی

Tryna find a part of me that you didn’t touch

دارم تلاش میکنم که یه قسمتی از خودمو پیدا کنم که تو لمسش نکردی

My body, my love, my trust

بدنم، عشقم، اعتمادم

But it wasn’t enough, it wasn’t enough, no, no

ولی این کافی نبود، کافی نبود، نه، نه

I take the long way home

من راهی که طولانی تره رو طی میکنم (تا وقت تلف شه)

I ask the traffic lights if it’ll be alright

از چراغای راهنمایی میپرسم که آیا قراره همه چی خوب شه

They say, “I don’t know”

اونا میگن: نمیدونم

 

0

امتیاز کاربران : 5 ( 1 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *