بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Halsey / ترجمه ی آهنگ و دانلود آهنگ Eastside از Halsey و Khalid
benny blanco ft. Halsey & Khalid - Eastside -englishtipsforyou.com
benny blanco ft. Halsey & Khalid - Eastside -englishtipsforyou.com

ترجمه ی آهنگ و دانلود آهنگ Eastside از Halsey و Khalid

Eastside

When I was young, I fell in love

وقتی من جوان بودم، عاشق شدم

We used to hold hands, man, that was enough yeah

ما عادت داشتیم دستامون رو بگیریم ،مرد، اون کافی بود

Then we grew up, started to touch

سپس ما بزرگ شدیم ،شروع کردیم به لمس کردن

Used to kiss underneath the light on the back of the bus yeah

عادت داشتیم  همدیگرو ببوسیم زیر نور پشت اتوبوس

Oh no, your daddy didn’t like me much

اوه نه ، پدرت منو زیاد دوست نداشت

And he didn’t believe me when I said you were the one

و اون منو باور نکرد وقتی من گفتم تو بودی تنها فرد مورد علاقه من

Oo everyday she found a way outta the window to sneak out late

اون هر روز یه راهی پیدا میکرد که یواشکی از پنجره بیاد بیرون

She used to meet me on the Eastside

او عادت داشت ببینه منو در قسمت شرقی

In the city where the sun don’t set

داخل شهر جایی که خورشید غروب نمی کنه

And every day you know that we ride

و هر روز تو می دونی که ما رانندگی می کنیم

Through the backstreets of a blue Corvette

میان مکان های خلوت پشت یک ماشین آبی

Baby, you know I just wanna leave tonight

عزیزم ، تو میدونی من فقط می خوام برم امشب

We can go anywhere we want

ما می تونیم بریم هر جایی که می خواییم

Drive down to the coast, jump in the seat

رانندگی کنیم کنار ساحل ،(بپریم) بشینیم روی صندلی ها

Just take my hand and come with me, yeah

فقط بگیر دستمو و بیا با من ، اره

We can do anything if we put our minds to it

ما میتونیم انجام بدیم هر کاری رو اگر تمرکز کنیم به اون کار

Take your whole life then you put a line through it

همه زندگیت رو بردار بعد یک خط روش بکش

My love is yours if you’re willing to take it

عشق من انتخاب با تو هست اگر مایل به انجامش هستی

Give me your heart ’cause I ain’t gonna break it

بده به من قلبت رو چون قرار نیست من بشکنمش

So come away, starting today

پس بیا بیرون ، شروع کن امروز

Start a new life, together in a different place

شروع کن یک زندگی جدید رو ، کنار هم در یک مکان دیگر

We know that love is how these ideas came to be

ما می دونیم که عشق این هست که چگونه این عقیده ها به واقعیت تبدیل شن

So baby, run away, away with me

پس عزیزم ، فرار کن بیرون ، بیرون با من

Seventeen and we got a dream to have a family

هفده سالگی و ما داشتیم یک رویا برای داشتن یک خانواده

A house and everything in between

یک خانه و هر چیزی بین آن

And then, oh, suddenly we turned twenty-three

و سپس ، اوه ، ناگهان ما بیست و سه ساله شدیم

ow we got pressure for taking our life more seriously

حالا ما داریم فشاری برای بیشتر جدی گرفتن زندگیمان

We got our dead-end jobs and got bills to pay

ما داشتیم شغل های بدون هدفمان را و صورت حساب هایی برای پرداخت

Have old friends and know our enemies

دوستان قدیمی داریم و دشمنانمون هم میشناسیم

Now I, I’m thinking back to when I was young

حالا من ، من دارم فکر می کنم به قبلا وقتی من جوان بودم

Back to the day when I was falling in love

بازگشت به روزی که من داشتم عاشق می شدم

He used to meet me on the Eastside

او عادت داشت ببینه منو در قسمت شرقی

In the city where the sun don’t set

داخل شهر جایی که خورشید غروب نمی کنه

And every day you know where we ride

و هر روز تو می دونی کجا ما رانندگی می کنیم

Through the backstreets in a blue Corvette

میان مکان های خلوت پشت یک ماشین آبی

And baby, you know I just wanna leave tonight

و عزیزم ، تو میدونی من فقط می خوام برم امشب

We can go anywhere we want

ما می تونیم بریم هر جایی که می خوایم

Drive down to the coast, jump in the seat

رانندگی کنیم کنار ساحل ،(بپریم) بشینیم روی صندلی ها

Just take my hand and come with me

فقط بگیر دستمو و بیا با من ، اره

We can do anything if we put our minds to it

ما میتونیم انجام بدیم هر کاری رو اگر تمرکز کنیم به اون کار

Take your whole life then you put a line through it

همه زندگیت رو بردار بعد یک خط روش بکش-

My love is yours if you’re willing to take it

عشق من انتخاب با تو هست اگر مایل به انجامش هستی

Give me your heart ’cause I ain’t gonna break it

بده به من قلبت رو چون قرار نیست من بشکنمش

So come away, starting today

پس بیا بیرون ، شروع کن امروز

Start a new life, together in a different place

شروع کن یک زندگی جدید رو ، کنار هم در یک مکان دیگر

We know that love is how these ideas came to be

ما می دونیم که عشق این هست که چگونه این عقیده ها به واقعیت تبدیل شن

So baby, run away with me

پس عزیزم ، فرار کن بیرون ، بیرون با من

Run away, now

Run away, now

Run away, now

Run away, now

Run away, now

Run away, now

فرار کن ، الان

He used to meet me on the Eastside

او عادت داشت ببینه منو در قسمت شرقی

She used to meet me on the Eastside

او عادت داشت ببینه منو در قسمت شرقی

He used to meet me on the Eastside

او عادت داشت ببینه منو در قسمت شرقی

She used to meet me on the Eastside

او عادت داشت ببینه منو در قسمت شرقی

In the city where the sun don’t set

داخل شهر جایی که خورشید غروب نمی کنه

 

0

امتیاز کاربران : 4.84 ( 4 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *