بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Christina Aguilera / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ genie in a bottle از Christina Aguilera
genie in a bottle-Christina Aguilera

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ genie in a bottle از Christina Aguilera

genie in a bottle

Come on‚ come on

زود باش زود باش

Ohh‚ whow

اوه واو

I feel like I have been

locked up tight

حس میکنم که حسابی گیر افتادم و اسیر شدم

For a century of lonely nights

به مدت صدها شب تنهایی

Waiting for someone to release me

در حال انتظار برای یه نفر که بیاد و آزادم کنه

You are lickin′ your lips

تو داری لباتو لیس میزنی

And blowing kisses my way

و واسم بوسه میفرستی

But that don′t mean I am

gonna give it away

اما این به این معنی نیست که من قراره از دستش بدم

Baby‚ baby‚ baby Baby baby baby

عزیزم عزیزم عزیزم

ohh‚ my body′s sayin′ let′s go

اوه جسمم داره میگه که بزن بریم

ohh‚ but my heart is sayin′ no

اوه اما قلبم داره میگه نه

If you wanna be with me

اگه میخوای با من باشی

Baby there′s a price to pay

عزیزم یه بهایی هست که باید بپردازی

I am a genie_in a bottle

من غول چراغ جادو ام

You gotta rub me the right way

باید درست لمسم کنی

If you wanna be with me

اگه میخوای با من باشی

I can make your wish come true

من میتونم آرزوت رو به حقیقت تبدیل کنم

You gotta make a big impression

(Oh yeah)

تو باید حسابی روم تأثیر بذاری

Gotta like what you do

باید کاری که انجام میدی رو دوست داشته باشم

I am a genie_in a bottle baby

من غول چراغ جادو ام عزیزم

Gotta rub me the right way honey

باید درست لمسم کنی عزیزم

I am a genie in a bottle baby

من غول چراغ جادو ام عزیزم

Come come‚ come on and let me out

بیا بیا بیا و بیرون بیار منو

The music′s fading and

the lights down low

صدای موسیقی داره قطع میشه و نورا دارن کم میشن

Just one more dance and

then We are good to go

فقط یه دور رقص دیگه و بعد دیگه آماده ی رفتنیم

waiting for someone

منتظر کسی ام

Who needs me

که بهم نیاز داره

Hormones racing at the speed of light

هورمون ها با سرعت نور دارن ترشح میشن

But that don′t mean It

is gotta be tonight

ولی این به این معنی نیست که امشب همون شبه

Baby‚ baby‚ baby Baby baby baby

عزیزم عزیزم عزیزم

ohh‚ my body′s sayin′ let′s go

اوه جسمم داره میگه که بزن بریم

ohh‚ but my heart is sayin′ no

but my heart is sayin′ no

اوه اما قلبم داره میگه نه

If you wanna be with me

اگه میخوای با من باشی

Baby there′s a price to pay

عزیزم یه بهایی هست که باید بپردازی

I am a genie_in a bottle

I am a genie_in a bottle

من غول چراغ جادو ام

You gotta rub me the right way

باید درست لمسم کنی

If you wanna be with me oh

اگه میخوای با من باشی

I can make your wish come true

Your wish come true ohh

من میتونم آرزوت رو به حقیقت تبدیل کنم

Just come and set me free baby

فقط بیا و آزادم کن عزیزم

And I will be with you

و من با تو خواهم بود

I am a genie_in a bottle baby

من غول چراغ جادو ام عزیزم

Gotta rub me the right way honey

باید درست لمسم کنی عزیزم

I am a genie in a bottle baby

من غول چراغ جادو ام عزیزم

Come come‚ come on and let me out

بیا بیا بیا و بیرون بیار منو

I am a genie in a bottle baby

من غول چراغ جادو ام عزیزم

Gotta rub me the right way honey

باید درست لمسم کنی عزیزم

If you wanna be with me

اگه میخوای با من باشی

I am a genie in a bottle baby

من غول چراغ جادو ام عزیزم

ome come‚ come on and let me out

بیا بیا بیا و بیرون بیار منو

ohh‚ my body′s sayin′ let′s go

اوه جسمم داره میگه که بزن بریم

hh‚ but my heart is sayin′ no

اوه اما قلبم داره میگه نه

If you wanna be with me

اگه میخوای با من باشی

Baby there′s a price to pay

عزیزم بهایی هست که باید بپردازی

I am a genie in a bottle

I am a genie in a bottle

من غول چراغ جادو ام

You gotta rub me the right way

باید درست لمسم کنی

If you wanna be with me

اگه میخوای با من باشی

I can make your wish come true

من میتونم آرزوت رو به حقیقت تبدیل کنم

You gotta make a big impression

باید حسابی روم تأثیر بذاری

Gotta like what you do

باید کاری که انجام میدی رو دوست داشته باشم

If you wanna be with me

اگه میخوای با من باشی

Baby there′s a price to pay

عزیزم باید بهاشو بپردازی

I am a genie in a bottle-

(In a bottle baby)

من غول چراغ جادو ام عزیزم

You gotta rub me the right way

باید درست لمسم کنی

If you wanna be with me If

you wanna be with me

اگه میخوای با من باشی

I can make your wish come true

من میتونم آرزوت رو به حقیقت تبدیل کنم

Just come and set me free baby

فقط بیا و آزادم کن عزیزم

And I will be with you

و من با تو خواهم بود

I am a genie in a bottle baby

من غول چراغ جادو ام عزیزم

Come come‚ come on and let me out

بیا بیا بیا و بیرون بیار منو

 

0

امتیاز کاربران : 4.07 ( 9 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *