بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Kelly Clarkson / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ go high از Kelly Clarkson
14 Go High.englishtipsforyou.com
14 Go High.englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ go high از Kelly Clarkson

Go High

 

It’s too much, can’t see

این خیلی زیاده، نمیشه دید

It’s too much, can’t breathe

این خیلی زیاده نمیشه نفس کشید

It’s so not for me

اما این برای من

Way too much

خیلی زیاد نیست

And I get lonely on the high road

و من در وسط راه تنها میشم

Everywhere that I go

هر جا که میرم

Stand for nothin’, fall short

تحمل نداشته باشی، کم میاری

But not me

اما نه من

But I won’t give up

اما من نمیخوام تسلیم بشم

I’ll keep givin’ love

من به عشق دادن ادامه میدم

It runs through my blood

این در خون من جاریه

I’ll never give up

من هیچوقت تسلیم نمیشم

Yeah, yeah

آره، آره

When you go low, I- go-high, I go-high, I- go-high

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب میشم

When you go low, I g_ high, to get by, to get by

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب میشم  تا بتونم زندگی کنم

Sometimes I don’t wanna be nice

بعضی وقتها نمیخوام خوب باشم

But I try but I try

اما تلاش میکنم

When you go low, I_go-high

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب بشم

It’s all good, move on

همه چیز خوبه، حرکت کن

It’s all good, I’m strong

همه چیز خوبه، من قویم

It’s not what I want, what I want

این چیزی نیست که من میخوام، چیزی که من میخوام

And I get lonely on the high road

و من در وسط راه تنها میشم

Everywhere that I go

هر جا که میرم

Stand for nothin’, fall short

تحمل نداشته باشی، کم میاری

But not me

اما نه من

But I won’t give up

اما من نمیخوام تسلیم بشم

I’ll keep givin’ love

من به عشق دادن ادامه میدم

It runs through my blood

این در خون  من جاریه

I’ll never give up

من هیچوقت تسلیم نمیشم

Yeah, yeah

آره، آره

When you go low, I-go-high, I-go-high, I-go-high

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب میشم

When you go low, I go-high, to get by, to get by

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب میشم  تا بتونم زندگی کنم

Sometimes I don’t wanna be nice , but I try

بعضی وقتها نمیخوام خوب  کنم، اما تلاش میکنم

When you go low, I go-high

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب بشم

High as the note that I sing

بالا مثل  نوتی که میخونم

High as the kite with no string

بالا مثل بادبادکی بدون ریسمان

High is what I have to be

بالا جاییه که من باید باشه

(When you go low, I go high, just to breathe)

وقتی تو میری پایین (پست میشی)، من میرم بالا(خوش قلب میشم)، تا فقط نفس بکشم

High as the smoke that you blow

بالا مثل دود سیگاری که میدی بیرون

High as you think I can’t go

بالاتر از چیزی که فکر میکنی من نمیتونم برم

High is this lonely road

بالا مسیر این  تنهاییه

(When you go low, I go-high, just to breathe)

وقتی تو میری پایین، من میرم بالا، تا فقط نفس بکشم

When you go low, I go-high

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب میشم

When you go low, I go-high, to get by

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب میشم  تا بتونم زندگی کنم

When you go low, I go-high

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب میشم

When you go low, I go-high, to get by

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب میشم  تا بتونم زندگی کنم

I won’t give up I won’t give up

اما من نمیخوام تسلیم بشم

I’ll keep givin’ love I’ll keep givin’ love

من به عشق دادن ادامه میدم

It runs through my blood it runs through my blood

این در خون های من جاریه

I’ll never give up I’ll never give up, never give up

من هیچوقت تسلیم نمیشم

Yeah, yeah

آره، آره

When you go low, I go-high, I go-high, I go-high

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب میشم

When you go low, I go-high, to get by, to get by

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب میشم  تا بتونم زندگی کنم

Sometimes I don’t wanna be nice , but I try

بعضی وقتها نمیخوام خوب برخورد کنم

When you go low, I go-high

وقتی تو پست میشی، من خوش قلب بشم

 

0

امتیاز کاربران : 4.12 ( 1 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *