بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Halsey / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ graveyard از halsey
halsey. graveyard.englishtipsforyou.com
halsey. graveyard.englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ graveyard از halsey

 

graveyard

It’s crazy when

این دیوونه کنندست وقتی

The thing you love the most is the detriment

چیزی که بیشترین عشقو نسبت بهش داری، (تبدیل به همون چیزی میشه که) برات زیان آوره

Let that sink in

بذار جذب وجودت شه

You can think again

میتونی دوباره فکر کنی

When the hand you wanna hold is a weapon and

وقتی دستی که دوست داری بگیریش، یه اسلحه باشه و

You’re nothin’ but skin

تو هیچی نباشی جز یه مشت پوست

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper

چون من عمیقاً خودمو زیر ذره بین میبرم

I won’t stop ’til I get where you are

و دست برنمیدارم تا برسم به جایی که تو هستی

I keep running, I keep running, I keep running

به دویدن ادامه میدم، به دویدن ادامه میدم، به دویدن ادامه میدم

They say I may be making a mistake

اونا میگن که شاید من دارم اشتباه میکنم

I would’ve followed all the way, no matter how far

من تموم راه رو دنبالت میومدم، مهم نبود که چقد دور باشه

I know when you go down all your darkest roads

میدونم چه موقع داری تاریک ترین مسیرهاتو طی میکنی

I would’ve followed all the way to the graveyard

من همه ی مسیر رو تا قبرستون با تو میومدم

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper

اوه، چون من عمیقاً خودمو زیر ذره بین میبرم

I won’t stop ’til I get where you are

و دست برنمیدارم تا برسم به جایی که تو هستی

I keep running when both my feet hurt

من به دویدن ادامه میدم تا زمانی که دو تا پاهام درد بگیرن

I won’t stop ’til I get where you are

و دست برنمیدارم تا برسم به جایی که تو هستی

Oh, when you go down all your darkest roads

اوه، میدونم چه موقع داری تاریک ترین مسیرهاتو طی میکنی

I would’ve followed all the way to the graveyard No, oh

من همه ی مسیر رو تا قبرستون با تو میومدم

You look at me

تو بهم نگا می کنی

With eyes so dark, don’t know how you even see

با چشمایی به اون سیاهی، نمیدونم حتی چطور می بینی

You push right through me

تو منو تحت فشار قرار میدی (مجبورم میکنی)

It’s gettin’ real

داره جدی (و واقعی) میشه

You lock the door, you’re drunk at the steering wheel

در رو قفل میکنی، درحالی که مستی پشت فرمون نشستی

And I can’t conceal

و من نمیتونم پنهونش کنم

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper

چون من عمیقاً خودمو زیر ذره بین میبرم

I won’t stop ’til I get where you are

و دست برنمیدارم تا برسم به جایی که تو هستی

I keep running, I keep running, I keep running

به دویدن ادامه میدم، به دویدن ادامه میدم، به دویدن ادامه میدم

They say I may be making a mistake

اونا میگن که شاید من دارم اشتباه میکنم

I would’ve followed all the way, no matter how far

من تموم راه رو دنبالت میومدم، مهم نبود که چقد دور باشه

I know when you go down all your darkest roads

میدونم چه موقع داری تاریک ترین مسیرهاتو طی میکنی

I would’ve followed all the way to the graveyard

من همه ی مسیر رو تا قبرستون با تو میومدم

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper

چون من عمیقاً خودمو زیر ذره بین میبرم

I won’t stop ’til I get where you are

و دست برنمیدارم تا برسم به جایی که تو هستی

I keep running, I keep running, I keep running

به دویدن ادامه میدم، به دویدن ادامه میدم، به دویدن ادامه میدم

They say I may be making a mistake

اونا میگن که شاید من دارم اشتباه میکنم

I would’ve followed all the way, no matter how far

من تموم راه رو دنبالت میومدم، مهم نبود که چقد دور باشه

I know when you go down all your darkest roads

میدونم چه موقع داری تاریک ترین مسیرهاتو طی میکنی

I would’ve followed all the way to the graveyard

من همه ی مسیر رو تا قبرستون با تو میومدم

Oh, it’s funny how

اوه این خنده داره که

The warning signs can feel like they’re butterflies

احساس کنی نشونه های خطر انگار پروانه هستن

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper

چون من عمیقاً خودمو زیر ذره بین میبرم

I won’t stop ’til I get where you are

و دست برنمیدارم تا برسم به جایی که تو هستی

I keep running, I keep running, I keep running

به دویدن ادامه میدم، به دویدن ادامه میدم، به دویدن ادامه میدم

They say I may be making a mistake

اونا میگن که شاید من دارم اشتباه میکنم

I would’ve followed all the way, no matter how far

من تموم راه رو دنبالت میومدم، مهم نبود که چقد دور باشه

I know when you go down all your darkest roads

میدونم چه موقع داری تاریک ترین مسیرهاتو طی میکنی

I would’ve followed all the way to the graveyard

من همه ی مسیر رو تا قبرستون با تو میومدم

 

0

امتیاز کاربران : اولین نفر باشید!

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *