بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / CHRISTINA PERRI / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Human از CHRISTINA PERRI
Human-CHRISTINA-PERRI.englishtipsforyou.com
Human-CHRISTINA-PERRI.englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Human از CHRISTINA PERRI

 

 Human 

 

I can hold my breath

من میتوانم نفسم را نگه دارم

I can bite my tongue

من میتوانم زبانم را گاز بگیرم

I can stay awake for days

من میتوانم برای روز ها بیدار بمانم

If that’s what you want

اگر چیزی باشد که تو می‌خواهی

Be your number one

شماره یک تو باشم

I can fake a smile

من میتوانم به دروغ لبخند بزنم

I can force a laugh

من میتوانم مجبور به خنده بشم

I can dance and play the part

من میتوانم برقصم و بخشی بازی کنم

If that’s what you ask

اگر چیزی باشد که تو میخواهی

Give you all I am

تمام چیزی که هستم را به تو بدهم

I can do it

من میتوانم این را انجام بدهم

I can do it

میتوانم انجامش بدهم

I can do it

But I’m only human

اما من تنها یک انسان هستم

And I bleed when I fall down

و خونریزی میکنم وقتی که سقوط میکنم

I’m only human

من تنها یک انسان هستم

And I crash and I break down

و سقوط میکنم و درهم میشکنم

Your words in my head, knives in my heart

کلمات تو در سر من، چاقو ها در قلب من

You build me up and then I fall apart

تو مرا ساختی و سپس من درهم شکستم

I’m only human, yeah

من فقط یک انسانم، آره

I can turn it on

من میتوانم آن را روشن کنم

Be a good machine

یک ماشین خوب باشم

I can hold the weight of worlds

من میتوانم وزن دنیا ها را نگه‌دارم

If that’s what you need

اگر این چیزی هست که نیاز داری

Be your everything

همه چیز تو باشم

I can do it

میتوانم انجامش بدهم

I can do it

I’ll get through it

بطریقی بدست خواهم آورد

But I’m only human

اما من تنها یک انسان هستم

And I bleed when I fall down

و خونریزی میکنم وقتی که سقوط میکنم

I’m only human

اما من تنها یک انسان هستم

And I crash and I break down

و سقوط میکنم و درهم میشکنم

Your words in my head, knives in my heart

کلمات تو در سر من، چاقو ها در قلب من

You build me up and then I fall apart

تو مرا ساختی و سپس من درهم شکستم

I’m only human, yeah

من فقط یک انسانم، آره

I’m only human

من فقط یک انسانم

I’m only human

من فقط یک انسانم

Just a little human

فقط یک انسان کوچک

I can take so much

من میتوانم بگیرم خیلی زیاد

Until I’ve had enough

تا اینکه به اندازه کافی داشته باشم

‘Cause I’m only human

چون من فقط یک انسانم

And I bleed when I fall down

و خونریزی میکنم وقتی که سقوط میکنم

I’m only human

اما من تنها یک انسان هستم

And I crash and I break down

و سقوط میکنم و درهم میشکنم

Your words in my head, knives in my heart

کلمات تو در سر من، چاقو ها در قلب من

You build me up and then I fall apart

تو مرا ساختی و سپس من درهم شکستم

‘Cause I’m only human, yeah

چون من فقط یک انسانم

 

0

امتیاز کاربران : 4.47 ( 10 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *