بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Olivia O'Brien / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ josslyn از olivia o’brien
olivia_o’brien_josslyn.englishtipsforyou.com
olivia_o’brien_josslyn.englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ josslyn از olivia o’brien

 

 

Josslyn

I know we never said where we drew the line

میدونم ما هیچوقت حد و مرزهامون رو برای هم مشخص نکردیم

But I was in your bed almost every night

اما من تقریبا هر شب در تخت تو بودم

I thought we made it clear how we felt, read the signs

فک میکردم احساساتمون رو برای هم روشن کردیم، نشانه ها رو خوندیم

But now there’s nothing left

اما حالا انگار حرفی برای گفتن نمونده

‘Cause you did nothing right

چون تو هیچ چیزی رو درست انجام ندادی

You had to go and ruin it

انگار مجبور بودی بری و خرابش کنی

So you could get a quick fu..k

تو میتونستی همون اول بزنیو دری

I’m sure you had fun doing it

مطمئنم که از با من بودن لذت میبردی

And I won’t make a big fuss

و من هیچ اعتراضی ندارم

But know we’re off and we’ll never be on again

اما میدونم رابطمه ما تمومه و هیچوقت دیگه شروع نمیشه

I hope that it was worth it, fucking Josslyn

امیدوارم ارزششو داشته باشه که رفتی، جوزلین لعنتی

Don’t wanna fight, I just never wanna talk again

نمیخوام بحث کنم، دیگه اصلا نمیخوام باهات حرف بزنم

I hope that it was worth it, fucking Josslyn

امیدوارم ارزششو داشته باشه که به خاطرش رفتی، جوزلین لعنتی

I know we weren’t together but we’re more than friends

میدونم ما با هم نبودیم اما ما یچیزی فراتر از دو تا دوست بودیم

Said you couldn’t see me while she gave you head

گفتی مادامیکه اون دختر بهت … میده نمیتونی منو ببینی

So please, don’t ever call again

پس لطفا دیگه بهم زنگ نزن

I hope that it was worth it, fucking Josslyn

امیدوارم ارزششو داشته باشه که به خاطرش رفتی، جوزلین لعنتی

Yeah, I hope that it was worth it

آره امیدوارم ارزششو داشته باشه

You didn’t wanna be like the boys from before

تو میگفتی نمیخوای مثل دوست پسرای قبلیم باشی

Well, look at what you did, ’cause you hurt me more

خب، ببین چیکار کردی، چون تو بیشتر منو اذیت کردی

You didn’t have to lie like the truth is a chore

تو نباید جوری دروغ میگفتی که انگار گفتن حقیقت برای خیلی طاقت فرساست

I guess I can’t be mad

فک کنم نمیتونم دیوونه باشم

‘Cause I was never yours

چون من هیچوقت ماله تو نبودم

You had to go and ruin it

انگار مجبور بودی بری و خرابش کنی

So you could get a quick fu..k

تو میتونستی همون اول بزنیو دری

I’m sure you had fun doing it

مطمئنم که از با من بودن لذت میبردی

And I won’t make a big fuss

و من هیچ اعتراضی ندارم

But know we’re off and we’ll never be on again

اما میدونم رابطمه ما تمومه و هیچوقت دیگه شروع نمیشه

I hope that it was worth it, fucking Josslyn

امیدوارم ارزششو داشته باشه که رفتی، جوزلین لعنتی

Don’t wanna fight, I just never wanna talk again

نمیخوام بحث کنم، دیگه اصلا نمیخوام باهات حرف بزنم

I hope that it was worth it, fucking Josslyn

امیدوارم ارزششو داشته باشه که به خاطرش رفتی، جوزلین لعنتی

I know we weren’t together but we’re more than friends

میدونم ما با هم نبودیم اما ما یچیزی فراتر از دو تا دوست بودیم

Said you couldn’t see me while she gave you head

گفتی مادامیکه اون دختر بهت … میده نمیتونی منو ببینی

So please, don’t ever call again

پس لطفا دیگه بهم زنگ نزن

I hope that it was worth it, fu..king Josslyn

Yeah, I hope that it was worth it, fu..king Josslyn

امیدوارم ارزششو داشته باشه که به خاطرش رفتی، جوزلین لعنتی

Yeah, I hope that it was worth it

آره امیدوارم ارزششو داشته باشه

an’t believe I was so stupid

باورم نمیشه چقدر احمق بودم

Just another girl you ruined

منم یه دختر دیگه ایم که تو نابودش کردی

My friends said I shouldn’t do it

دوستام میگفتن نباید با تو باشم

Should’ve listened, guess I blew it

باید به حرفاشون گوش میکردم حسابی گند زدم

But know we’re off and we’ll never be on again

اما میدونم رابطمه ما تمومه و هیچوقت دیگه شروع نمیشه

I hope that it was worth it, fu..king Josslyn

امیدوارم ارزششو داشته باشه که رفتی، جوزلین لعنتی

Don’t wanna fight, I just never wanna talk again

نمیخوام بحث کنم، دیگه اصلا نمیخوام باهات حرف بزنم

I hope that it was worth it, fucking Josslyn

امیدوارم ارزششو داشته باشه که به خاطرش رفتی، جوزلین لعنتی

I know we weren’t together but we’re more than friends

میدونم ما با هم نبودیم اما ما یچیزی فراتر از دو تا دوست بودیم

Said you couldn’t see me while she gave you head

گفتی مادامیکه اون دختر بهت بلوجاب میده نمیتونی منو ببینی

So please, don’t ever call again

پس لطفا دیگه بهم زنگ نزن

I hope that it was worth it, fu..king Josslyn

Yeah, I hope that it was worth it, fu..king Josslyn

امیدوارم ارزششو داشته باشه که به خاطرش رفتی، جوزلین لعنتی

Yeah, I hope that it was worth it

آره امیدوارم ارزششو داشته باشه

 

0

امتیاز کاربران : 0.75 ( 1 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *