بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / years & years / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ karma از years & years
Karma - years & years.englishtipsforyou.com )
Karma - years & years.englishtipsforyou.com )

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ karma از years & years

karma

?Is there a dark before the dawn

آیا وجود دارد یک تاریکی قبل از سپیده دم؟؟

?Is this a problem or solution

آیا این یک مشکل هست یا راه حل؟؟

No, I can’t tell what’s right or wrong

نه،من نمی تونم بگم چه چیزی درسته یا غلط-

?Is there a consequence for all I’ve done

آیا  یک تصادف برای همه چیزهایی که من انجام داده ام وجود دارد؟؟

?Will I find sweet relief

آیا من  شیرینی تسکین را پیدا خواهم کرد؟؟

Enemies are tryna catch up

دشمنان سعی می کنن به ما برسند

But nothing’s gonna fuck with my love

اما هیچ چیز قرار نیست با عشق من در بیوفتن

Tired of erasing my history, history

خسته از پاک کردن تاریخم (گذشته ام) ، گذشته

Daddy said I never could win

پدر گفت من هرگز نمی تونستم پیروزبشم

That’s probably why I never pretend

احتمالا به خاطرآن هست که من هرگز وانمود نکردم

But good things are coming to me

اما چبزهای خوب دارن به سمت من میان

Karma come over

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder

تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good

بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya

من درمورد شما فکر کرده ام

Karma come over karma come over

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder lean on my shoulder

تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good

بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya

من درمورد شما فکر کرده ام

So many questions in my life

تعداد زیادی سوال در زندگی من

Is every truth just an illusion

آیا همه ی حقیقت هست فقط یک توهم

Tell me I’m broken by design

به من بگو من ازاول شکسته بودم

So I can’t see the beauty in my flaws

بنابراین من نمی تونم ببینم زیبایی را در نقص هایم

And find some peace of mind

و پیدا کنم مقداری آرامش را

Enemies are tryna catch up

دشمنان سعی می کنن به ما برسند

But nothing’s gonna fuck with my love

اما هیچ چیز قرار نیست با عشق من در بیوفته

Tired of erasing my history, history

خسته از پاک کردن تاریخم (گذشته ام) ، گذشته

Daddy said I never could win

پدر گفت من هرگز نمی تونستم پیروزبشم

That’s probably why I never pretend

احتمالا به خاطرآن هست که من هرگز وانمود نکردم

But good things are coming to me

اما چبزهای خوب دارن به سمت من میان

Karma come over  come over

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder on my shoulder

تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good  what’s good

بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya

من درمورد شما فکر کرده ام

Karma come over karma come over

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder lean on my shoulder

تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good what’s good

بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya

من درمورد شما فکر کرده ام

I feel you chasing after me

من احساس میکنم تو تعقیبم می کنی

The cold chill down my spine

سرما سرد کرد ستون فقراتم را

There’s no escape from destiny

وجود ندارد هیچ راه فراری از سرنوشت

Karma, kar_ma, kar_ma, kar_ma

Kar_ma, kar_ma, kar_ma, kar_ma

Kar_ma, kar_ma, kar_ma, karma

Kar_ma, kar_ma, kar_ma, kar_ma

Kar_ma come over come over

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder lean on my shoulder

تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good what’s good

بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya

من درمورد شما فکر کرده ام

Kar_ma come over kar_ma come over

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder lean on my shoulder

تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good what’s good

بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya

من درمورد شما فکر کرده ام

Kar_ma come over come over

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder on my shoulder

تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good what’s good

بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya

من درمورد شما فکر کرده ام

Karma come over kar_ma come over

کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder lean on my shoulder

تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good what’s good

بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya

من درمورد شما فکر کرده ام

 

0

امتیاز کاربران : 4.7 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *