بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Selena Gomez / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ kinda crazy از selena gomez
Selena Gomez - Kinda Crazy.englishtipsforyou.com (Copy)
Selena Gomez - Kinda Crazy.englishtipsforyou.com (Copy)

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ kinda crazy از selena gomez

 Selena Gomez

Hey, you started out sweeter than hard candy

هی، تو شیرین تر از هارد کندی شروع کردی

(هارد کندی نوعی شکلاته که خیلی سفته)

Words were like licorice to the taste

کلماتت مثل شیرین بیان بودن برای چشیدن

But slowly, all the sugar, it went to waste

ولی آروم آروم، همه ی شیرینی، هدر شد

Went to waste

هدر شد

Oh, you started getting funny with no jokes

اوه، تو بامزه شروع کردی، بدون جوک

I started seein’ through you like a ghost

 شروع کردم تورو واضح ببینم، عین یه شبح

(ظاهر و باطنتو خوب شناختم)

And now I’m pretty sure I can’t take no more

و الان کاملا مطمئنم که نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم

I can’t take no more-ore

نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم

I think you’re kind of crazy

فکر میکنم تو یه جورایی دیوونه ای

And not the good kind, baby

و از اون خوباش نه، عزیزم

‘Cause you’re actin’ super shady

چون داری شدیداً مشکوک میزنی

You know it, you know it

میدونی، میدونی

Been dodgin’ phone calls lately

تماسامو اخیراً رد میکنی

But still textin’ me, “Baby”

ولی بازم بهم پیام میدی، عزیزم (صدام میکنی)

Yeah, I think you’re kind of crazy

آره، فکر میکنم تو یه جورایی دیوونه ای

You know it, you know it

میدونی، میدونی

You’ve been lyin’ just for fun

فقط محض خنده، دروغ میگی

Luckily, no damage done

خوشبختانه، هیچ آسیبی وارد نشده

But now I see you’re kind of crazy

ولی الان میبینم تو یه جورایی دیوونه ای

You know it, you know it

میدونی، میدونی

Oh-oh, oh-oh, oh, oh

اوه، اوه، اوه، اوه

Oh-oh, oh-oh, oh, oh

اوه، اوه، اوه، اوه

Hey, you’re the one who started talkin’ to me

هی، تو اونی بودی که شروع کردی با من صحبت کنی

Made the move, asked me to be your babe

حرکتتو زدی، ازم خواستم دلبرک تو بشم

And now you’re treatin’ me like I’m insane

و حالا داری جوری رفتار میکنی که انگار من دیوونم

You’re insane

تو دیوانه ای

I think you’re kind of crazy

فکر میکنم تو یه جورایی دیوونه ای

And not the good kind, baby

و از اون خوباش نه، عزیزم

‘Cause you’re actin’ super shady

چون داری شدیداً مشکوک میزنی

You know it, you know it

میدونی، میدونی

Been dodgin’ phone calls lately

تماسامو اخیراً رد میکنی

But still textin’ me, “Baby”

ولی بازم بهم پیام میدی، عزیزم (صدام میکنی)

Yeah, I think you’re kind of crazy

آره، فکر میکنم تو یه جورایی دیوونه ای

You know it, you know it

میدونی، میدونی

You’ve been lyin’ just for fun

فقط محض خنده، دروغ میگی

Luckily, no damage done

خوشبختانه، هیچ آسیبی وارد نشده

But now I see you’re kind of crazy

ولی الان میبینم تو یه جورایی دیوونه ای

You know it, you know it

میدونی، میدونی

Oh-oh, oh-oh, oh, oh

اوه، اوه، اوه، اوه

Oh-oh, oh-oh, oh, oh

اوه، اوه، اوه، اوه

Hey

هی

Hey, hey

هی هی

Hey

هی

Hey, hey

هی هی

I think you’re kind of crazy

فکر میکنم تو یه جورایی دیوونه ای

And not the good kind, baby

و از اون خوباش نه، عزیزم

‘Cause you’re actin’ super shady

چون داری شدیداً مشکوک میزنی

You know it, you know it

میدونی، میدونی

Been dodgin’ phone calls lately

تماسامو اخیراً رد میکنی

But still textin’ me, “Baby”

ولی بازم بهم پیام میدی، عزیزم (صدام میکنی)

Yeah, I think you’re kind of crazy

آره، فکر میکنم تو یه جورایی دیوونه ای

Oh-oh, oh-oh, oh, oh

اوه، اوه، اوه، اوه

Oh-oh, oh-oh, oh, oh

اوه، اوه، اوه، اوه

Hmm, I don’t know

هممم، نمیدونم

 

0

امتیاز کاربران : 4.59 ( 5 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *