بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Britney Spears / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ make me از Britney Spears
Britney Spears - Make Me .englishtipsforyou.com
Britney Spears - Make Me .englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ make me از Britney Spears

make me

 

Friday, I’m dreaming a mile a minute ’bout somebody

جمعه من درحال فکرکردن راجع به یکی ام هردقیقه یکبار

(This feeling, I wanna go with it, cause there’s no way)

این احساس من میخواام باهاش پیش برم چون هیچ راهی نیست

We’re hiding away from this tonight, oh, this tonight

ما داریم از این شب پنهان میشیم اوه این شب

Can tell you want me

میتونم بهت بگم که منو بخواه

By the way I see you starin’ ‘cross the room, babe

به علاوه من دارم میبینمت که خیره شدی به سرتاسر اتاق عزیزم

No shame in the game

تاسفی نیست در بازی

Just cut the shit, be honest

فقط بدی هارو تموم کن و راستگو باش

Yeah, you know what you gotta do tonight, do tonight

اره تو میدونی که امشب چیکار میخوای بکنی امشب چیکار میخوای بکنی

I just want you to make me move

من فقط میخوتم ازت که منو وادار به حرکت کنی

Like it ain’t a choice for you, like you got a job to do

مثل اینکه برات یه انتخابه مثل اینکه تو یه شغلی برای انجام دادن بدست اوردی

Just want you to raise my roof

فقط از میخوام که سقف من رو افزایش بدی

Something sensational oh yeah

 چیزی  احساساتی اوه اره

And make me oooh, oooh, oooh, oooh

و بسازی اوه اوه اوه اوه

No rules

قانونی نیست

From the bar to the car, let’s take it back to my room

از میله گرفته تا ماشین بیا برش گردونیم به اتاقم

Igniting the heat of the moment; let the sparks fuse

اشتعال گرمای این لحظه بزار چرقه ها روشن بشن

Blowing up to the ceiling, we’re burning bright

انفجار در حد زیادی (تا اوج بلندی ها) ما تابناک در حال سوختنیم

When we cross the line

وقتی ما از خط عبور میکنیم

Cause you’re the flame I can’t do without

چون تو شعله ای هستی که نمیتونم کتری کنم بدون اون

The fire comes in the sapphire sun

اتش به خورشید کبود رنگ میاد

There’s no way I’m gonna be fighting this tonight, this tonight

هیچ راهی نیست من دارم میرم که جنگ جو باشم امشب امشب

Baby, cause you’re the spark that won’t go out

عزیزم چون تو جرقه ای که خاموش نخواهد شد

My heart’s on fire when you’re around

قلب من رو اتیشه وقتی تو دوری

I don’t care if it’s a random person or the biggest star

واسه من اهمیتی نداره کهشخصی تصادفیه یا بزرگترین ستاره

Out in Vegas or little bars

دورادورلاس وگاس یا زندانی کوچیک

Really not a difference if it’s near or far

واقعا هیچ تفاوتی نیست که نزدیک باشه یا دور

Listen, here we are; need you

گوش کن ما اینجاییم تورو نیاز داریم

I’ve always wondered what was off limits

من همواره شگفت زده شدم از چیزی که بی حدو حدود بوده

Staring at you til I’m caught in this

خیره به تو تا وقتی که مجبور به توقف بشم

Back and forth like this was all tennis

قبل و بعد مثل این همش تنیس بوده

I’m all jealous, you came with someone

من حسودم تو با یکی اومدی

But we could tell that there’s changes coming

ولی ما میتونستیم بگیم که تغییرات در حال اومدنه

See I could tell that you’re a dangerous woman

ببین که من میتونستم بگم که تو زن خطرناکی هستی

That means you’re speaking my language, come on

لین یعنی توداری زبون منو صحبت میکنی بیا

Now follow me, let’s go

منو حالا تعقیب کنو دنبالم بیا بیا بریم

Like Penelope in “Blow”

مثل افسانه ای در دمیدن

Well worth the stealing you, it’s a felony, yeah I know

دزدینت قیمت خیلی خوبی داره اون یه خیانته اره میدونم

That’s why they keep on telling me to let go, yeah

به خاطره اونه که اونا گفتن بیا بریم رو به من ادامه میدن اره

But I need you and I can take you

ولی من به تو نیاز دارم  و میتونم برت دارم

All the way and I’m able

همه جوره و من توانا هستم

To give you something sensational, so let’s go, yeah

که بهت یه چیز احساستی بدم  پس بیا بریم اره

Said I need you and I can take you

گفتم که نیازت دارم میتونم برت دارم

All the way and I’m able

همه جورهو من توانا ام

So follow me and I can make you

پس تعقیبم کن و میتونم مجبورت کنم

 

0

امتیاز کاربران : 2.4 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *