بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / ترجمه آهنگ دانلود آهنگ more than that از Lauren Jauregui
Lauren-Jauregui-More-Than-That..englishtipsforyou.com
Lauren-Jauregui-More-Than-That..englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ دانلود آهنگ more than that از Lauren Jauregui

 

More Than That

M-M-M-Murda

I see you watching so I walked into your stare

میبینم که  نگاه میکنی پس من اومدم در معرض دیدت

‘Cause I ain’t in the position to be walking over there

چون من در موقعیتی نیستم که برم اونطرف

I got a situation, I can tell you wanna know

من یک شرایطی دارم، میتونم بگم تو مایلی بدونی

How you can take an honest girl and turn her to a

چطور میتوتی یک دختر صادق رو بگیری و تبدیلش کنی به یک…

If I’ma take a gamble, then you better come correct

اگه قمار بازی کنم بهتره که ببری

I need more than them diamonds that you got around your neck

من به الماس های بیشتری از الماس هایی که دور گردنته نیاز دارن

Shit, anybody can flex, my baby do it best

لعنتی، کسی میتونه خم بشه، عشق من خیلی خوب انجامش میده

If you come with somethin’ better, then we might just take it there

اگه تو با  چیز بهتری اومدی، پس ما میتونیم بریم اونجا

I know I ain’t right for tempting you

میدونم برای فریب دادن تو مناسب نیستم

But I just wanna see what you would do

اما فقط میخوام ببینم چیکار میخوای بکنی

If I gave you a taste of what I do

اگه یه چشمه از کارام رو نشونت بدم

Just remember that I don’t belong to you

فقط انیو بدون که من متعلق به تو نیستم

You gon’ have to come stronger than this liquor

تو باید قوی تر از این مشروب باشی

Wanna take me home, better be more convincing

میخوای منو ببری خونه پس بهتره بتونی متقاعدم کنی

It’ll take more than_that to get to me

بیشتر از این زمان میبره تا بتونی به من برسی

More than_that to get your way

زمان زیادی میبره تا بتونی کارتو درست انجام بدی

Boy, you better come stronger than this liquor

پسر بهتره قوی تر از این مشروب عمل کنی

Wanna take me home, better be more convincing

میخوای منو ببری خونه پس بهتره بتونی متقاعدم کنی

It’ll take more than_that to get to me

بیشتر از این ،زمان میبره تا بتونی به من برسی

More than_that to get your way

زمان زیادی میبره تا بتونی کارتو درست انجام بدی

I’m stronger than this liquor

 من از این مشروب قوی ترم

If my man know, there’s gon’ be some issues

اگه دوست پسرم بفهمه، بلبشویی به پا میشه

But take my number down, I just might hit you

اما شمارمو داشته باش ممکنه بهت زنگ بزنم

No, I’m just playing, I’m so deep in love

نه، من فقط دارم بازی میکنم، من در عشق خیلی عمیقم

But the way you talkin’ might just have me actin’ up

اما جوری که تو حرف میزنی ممکنه دست به کارم بکنه

The way you looking at me, boy, I know what’s up

جوری که بهم نگاه میکنی، پسر، میفهمم چه خبره

I can feel how you feel without even a touch

میدونم بدون حتی یه لمس چجوری میشی

But don’t think that’s gon’ make me give it up

اما فکر نکن این کارات باعث میشه من تسلیم بشم

Boy, your time is up

عزیزم وقتت تمومه

I know I ain’t right for tempting you

میدونم برای فریب دادن تو مناسب نیستم

But I just wanna see what you would do Ooh, see what you would do

اما فقط میخوام ببینم چیکار میخوای بکنی

If I gave you a taste of what I do

اگه یه چشمه از کارام رو نشونت بدم

Just remember that I don’t belong to you

فقط انیو بدون که من متعلق به تو نیستم

You gon’ have to come stronger than this liquor

تو باید قوی تر از این مشروب باشی

Wanna take me home, better be more convincing

میخوای منو ببری خونه پس بهتره بتونی متقاعدم کنی

It’ll take more than_that to get to me

بیشتر از این زمان میبره تا بتونی به من برسی

More than_that to get your way

زمان زیادی میبره تا بتونی کارتو درست انجام بدی

Boy, you better come stronger than this liquor

پسر بهتره قوی تر از این مشروب عمل کنی

Wanna take me home, better be more convincing

میخوای منو ببری خونه پس بهتره بتونی متقاعدم کنی

It’ll take more than_that to get to me

بیشتر از این زمان میبره تا بتونی به من برسی

More than_that to get your way

زمان زیادی میبره تا بتونی کارتو درست انجام بدی

I’m stronger than this liquor

 من از این مشروب قوی ترم

It’ll take more

زمان میبره

 

0

امتیاز کاربران : 4.65 ( 1 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *