بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Katy Perry / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ never really over از KATY PERRY
Katy-Perry-Never-Really-Over )

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ never really over از KATY PERRY

never really over

 

download music after ad

 

I’m losing my self-control

دارم کنترلمو از دست میدم

Yeah, you start and I trickle back in

آره، تو شروع میکنی و من دوباره برمیگردم توی این بازی

But I don’t wanna fall down the rabbit hole

ولی من نمیخوام توی این مخمصه بیفتم

Cross my heart, I won’t do it again

قسم میخورم، دوباره این کارو نمیکنم

I tell myself, tell myself, tell myself, “Draw the line”

به خودم میگم ، به خودم میگم، به خودم میگم، خط بکش (دورِ تو و رابطه باتو)

And I do, I do

و میکشم، میکشم

But once in a while, I trip up, and I cross the line

ولی هر از گاهی اشتباه میکنم، و از اون خط رد میشم

And I think of you

و به تو فکر میکنم

Two years, and just like that

دوسال (رد شده) و به همین راحتی

My head still takes me back

سرم (افکارم) منو هنوز برمیگردونه (به گذشته)

Thought it was done, but I

فکر میکردم تموم شده، اما من

Guess it’s never really over

حدس میزنم هیچوقت واقعا تموم نشده

Oh, we were such a mess

اوه، ما خیلی داغون بودیم

But wasn’t it the best

ولی همین عالی نبود؟

Thought it was done, but I

فکر میکردم تموم شده، اما من

Guess it’s never really over

حدس میزنم هیچوقت واقعا تموم نشده

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over

فقط چون تموم شده، به این معنی نیس که واقعا تموم شده

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

و اگه دوباره بهش فکر کنم، شاید دوباره بیای اینورا

And I’ll have to get over you all over again

و من مجبور خواهم شد (باهات بهم بزنم و) دوباره بیخیالت شم

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over

فقط چون تموم شده، به این معنی نیس که واقعا تموم شده

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

و اگه دوباره بهش فکر کنم، شاید دوباره بیای اینورا

And I’ll have to get over you all over again

و من مجبور خواهم شد (باهات بهم بزنم و) دوباره بیخیالت شم

I guess I could try hypnotherapy

گمونم میتونم هیبنوتیزم درمانی رو امتحان کنم

I gotta rewire this brain

باید ذهنمو از نو سر و سامون بدم

‘Cause I can’t even go on the internet Without even checking your name

چون حتی نمیتونم بدون چک کردن اسم تو، برم اینترنت (حتما اسم تورم سرچ میکنم)

I tell myself, tell myself, tell myself, “Draw the line”

به خودم میگم ، به خودم میگم، به خودم میگم، خط بکش (دورِ تو و رابطه باتو)

And I do, I do

و میکشم، میکشم

But once in a while, I trip up, and I cross the line

ولی هر از گاهی اشتباه میکنم، و از اون خط رد میشم

And I think of you

و به تو فکر میکنم

Two years, and just like that

دوسال (رد شده) و به همین راحتی

My head still takes me back

سرم (افکارم) منو هنوز برمیگردونه (به گذشته)

Thought it was done, but I

فکر میکردم تموم شده، اما من

Guess it’s never really over

حدس میزنم هیچوقت واقعا تموم نشده

Oh, we were such a mess

اوه، ما خیلی داغون بودیم

But wasn’t it the best

ولی همین عالی نبود؟

Thought it was done, but I

فکر میکردم تموم شده، اما من

Guess it’s never really over

حدس میزنم هیچوقت واقعا تموم نشده

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over

فقط چون تموم شده، به این معنی نیس که واقعا تموم شده

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

و اگه دوباره بهش فکر کنم، شاید دوباره بیای اینورا

And I’ll have to get over you all over again

و من مجبور خواهم شد (باهات بهم بزنم و) دوباره بیخیالت شم

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over

فقط چون تموم شده، به این معنی نیس که واقعا تموم شده

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

و اگه دوباره بهش فکر کنم، شاید دوباره بیای اینورا

And I’ll have to get over you all over again

و من مجبور خواهم شد (باهات بهم بزنم و) دوباره بیخیالت شم

Thought we kissed goodbye

فکر کردم همدیکه رو به منظور خداحافظی بوسیدیم

Thought we meant this time was the last

فکر کردم این دفعه، بار آخر بود

But I guess it’s never really over

ولی گمونم هیچوقت واقعا تموم نشده

Thought we drew the line right through you and I

فکر کردم دور تو و احساساتت خط کشیدیم و من

Can’t keep going back

نمیتونم همش برگردم

I guess it’s never really over, yeah

گمونم هیچوقت تموم نشده

Two years, and just like that

دوسال (رد شده) و به همین راحتی

My head still takes me back

سرم (افکارم) منو هنوز برمیگردونه (به گذشته)

Thought it was done, but I

فکر میکردم تموم شده، اما من

Guess it’s never really over

حدس میزنم هیچوقت واقعا تموم نشده

Oh, we were such a mess

اوه، ما خیلی داغون بودیم

But wasn’t it the best

ولی همین عالی نبود؟

Thought it was done, but I

فکر میکردم تموم شده، اما من

Guess it’s never really over

حدس میزنم هیچوقت واقعا تموم نشده

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over

فقط چون تموم شده، به این معنی نیس که واقعا تموم شده

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

و اگه دوباره بهش فکر کنم، شاید دوباره بیای اینورا

And I’ll have to get over you all over again

و من مجبور خواهم شد (باهات بهم بزنم و) دوباره بیخیالت شم

Just because it’s over doesn’t mean it’s really over

فقط چون تموم شده، به این معنی نیس که واقعا تموم شده

And if I think it over, maybe you’ll be coming over again

و اگه دوباره بهش فکر کنم، شاید دوباره بیای اینورا

And I’ll have to get over you all over again

و من مجبور خواهم شد (باهات بهم بزنم و) دوباره بیخیالت شم

Thought we kissed goodbye

فکر کردم همدیکه رو به منظور خداحافظی بوسیدیم

Thought we meant this time was the last

فکر کردم این دفعه، بار آخر بود

But I guess it’s never really over

ولی گمونم هیچوقت واقعا تموم نشده

Thought we drew the line right through you and I

فکر کردم دور تو و احساساتت خط کشیدیم و من

Can’t keep going back

نمیتونم همش برگردم

I guess it’s never really over, yeah

گمونم هیچوقت تموم نشده

 

0

امتیاز کاربران : 4.39 ( 7 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *