بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / laura branigan / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ self control از laura branigan
laura_branigan_self control.englishtipsforyou.com
laura_branigan_self control.englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ self control از laura branigan

 

self control

 

Oh the night is my world

شب دنیای منه

City light painted girls

چراغ های شهر مثل  دختری نقاشی شده

In the day nothing matters

در طول روز هیچ چیزی مهم نیست

It’s the night time that flatters

این شبهنگامه که تنها زیباتر میشه

In the night no control

در شب کنترلی وجود نداره

Through the wall something breaking

یه چیزی از شکاف دیوار خارج میشه

Wearing white as you’re walking

در حالی که تو لباس سفیدی پوشیدی و  در حال قدم زدن

Down the street of my soul

در سراپایینی جاده ی روح و روان  من هستی

You take myself you take my self control

تو من را صاحب میشوی و و کنترلم را به دست میگیری

You got me living only for the night

تو باعث میشی که تنها برای شب زندگی کنم

Before the morning comes

قبل از رسیدن صبح

A story’s told

یک داستان گفته میشه

You take myself you take my self control

تو من را صاحب میشوی و و کنترلم را به دست میگیری

Another night, another day goes by

یه شب دیگر یه روز دیگر هم میگذرد

I never stop myself to wonder why

هرگز نمی ایستم به خاطر شگفت ماندن از اینکه ببینم چرا

You help me to forget to play my role

توبه من کمک میکنی که  نقش بازی کردنم را از یاد ببرم

You take myself you take my self control

تو من را صاحب میشوی و و کنترلم را به دست میگیری

I, I live among the creatures of the night

من در میان موجودات شب زندگی میکنم

I haven’t got the will to try and fight

هیچوقت ارزوی تلاش یا مقابله کردن را

Against a new tomorrow

در مقابل فردایی تازه نداشته ام

So I guess I’ll just believe it

پس گمون کنم که تنها اینو باور کنم

That tomorrow never comes

که فردا هرگز نخواهد رسید

A safe night, I’m living in the forest of my dream

یه شب امن من در جنگل رویایم زندگی میکنم

I know the night is not as it would seem

میدونم که شب اونطوری که به نظر میرسه نیست

I must believe in something

باید به یه چیزی اعتقاد پیدا کنم

So I’ll make myself believe it

پس خودمو وادار کردم که به این اعتقاد پیدا کنم

That this night will never go

که این شب هرگز  پایان نخواهد یافت

Ohoho, ohoho,ohoho, ohoho Ohoho…

Oh the night is my world

شب دنیای منه

City light painted girls

چراغ های شهر  مثله دختری نقاشی شده

In the day nothing matters

در طول روز هیچ چیزی مهم نیست

It’s the night time that flatters

این شبهنگامه که تنها زیباتر میشه

You take myself you take my self control

تو من را صاحب میشوی و و کنترلم را به دست میگیری

You got me living only for the night

تو باعث میشی که تنها برای شب زندگی کنم

Before the morning comes

قبل از رسیدن صبح

A story’s told

یک داستان گفته میشه

I, I live among the creatures of the night

من در میان موجودات شب زندگی میکنم

I haven’t got the will to try and fight

هیچوقت ارزوی تلاش یا مقابله کردن را

Against a new tomorrow

در مقابل فردایی تازه نداشته ام

So I guess I’ll just believe it

پس گمون کنم که تنها اینو باور کنم

That tomorrow never comes

که فردا هرگز نخواهد رسید

A safe night, I’m living in the forest of my dream

یه شب امن من در جنگل رویایم زندگی میکنم

I know the night is not as it would seem

میدونم که شب اونطوری که به نظر میرسه نیست

I must believe in something

باید به یه چیزی اعتقاد پیدا کنم

So I’ll make myself believe it

پس خودمو وادار کردم که به این اعتقاد پیدا کنم

That this night will never go

که این شب هرگز نخواهد پایان نخواهد یافت

Ohoho, ohoho,ohoho, ohoho Ohoho

You take my self, you take my self control

تو من را صاحب میشوی و و کنترلم را به دست میگیری

I, I live among the creatures of the night

من..من در میان موجودات شب زندگی میکنم

I haven’t got the will to try and fight

هیچوقت ارزوی تلاش یا مقابله کردن را

I’m living in the forest of my dream

من در جنگل رویایم زندگی میکنم

I know the night is not as it would seem

میدونم که شب اونطوری که به نظر میرسه نیست

City light painted girls

چراغ های شهر  مثله دختری نقاشی شده

You take my self, you take my self control

تو من را صاحب میشوی و و کنترلم را به دست میگیری

 

امتیاز کاربران : 3.28 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *