بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Chainsmokers / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Side Effects از Chainsmokers
The Chainsmokers - Side Effects..englishtipsforyou.com
The Chainsmokers - Side Effects..englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Side Effects از Chainsmokers

Side Effects

 

It’s 4AM, I don’t know where to go

ساعت چهار صبحه ، نمیدونم کجا برم

Everywhere is closed, I should just go home, yeah

همه جا بستس، بهتره برم خونه ، آره

My feet are takin’ me to your front door

پاهام دارن منو تا دم در خونت میارن

I know I shouldn’t though, heaven only knows

اگرچه من خوب میدونم که نباید بیام، فقط خدا میدونه

That ooh, the side effect to my loneliness is you

که عوارض جانبی تنهایی من تویی

Ooh, you’re all that I want

اوه تو همه ی چیزی هستی که میخوام

No good at giving you up

بیخیال شدنت فایده ای نداره

Come on and give me some love tonight

بیا و امشب یکم عشق بورز

Ooh, you’re all that I want

اوه تو همه ی چیزی هستی که میخوام

No good at giving you up

بیخیال شدنت فایده ای نداره

Come on and give me some love tonight

بیا و امشب یکم عشق بورز

This happens every time I try to mix

این اتفاق می افته هر وخ که میخوام

Decision makin’ with one too many drinks

تصمیم گیری هامو با یه عالمه مشروب قاطی کنم(یعنی مست تصمیم بگیرم)

But, ooh, if late night friends have consequences, cool, yeah

ولی اوه اگر دوستای شب ،دیروقت، عواقبی به دنبال دارند، بیخیال، آره

Ooh, you’re all that I want

اوه تو همه ی چیزی هستی که میخوام

No good at giving you up

بیخیال شدنت فایده ای نداره

Come on and give me some love tonight

بیا و امشب یکم عشق بورز

Ooh, you’re all that I want

اوه تو همه ی چیزی هستی که میخوام

No good at giving you up

بیخیال شدنت فایده ای نداره

Come on and give me some love tonight

بیا و امشب یکم عشق بورز

Ooh, I think about it all the time

اوه من دائم بهش فکر میکنم

Make it happen in my mind, I’m telling you, yeah

کاری می کنم تو ذهنم رخ بده، دارم بت میگم، آره

Ooh, you’re all that I want

اوه تو همه ی چیزی هستی که میخوام

No good at giving you up

بیخیال شدنت فایده ای نداره

Come on and give me some love tonight

بیا و امشب یکم عشق بورز

Time should’ve taught me the lesson

زمان باید به من می آموخت

Went lookin’ for a sign, but instead I got a message

دنبال یه نشونه میگشتم، ولی به جاش یه پیغام گیرم اومد

I take off my pride every time we undressin’

من هربار که لباسامونودر میاریم غرورمو از بین میبرم

Draw the line, I’m by the line (yeah)

خط قرمز هارو مشخص کن، من درست لب مرزم

Time should’ve taught me the lesson

زمان باید به من می آموخت

Went lookin’ for a sign, but instead I got a message

دنبال یه نشونه میگشتم، ولی به جاش یه پیغام گیرم اومد

I take off my pride every time we undressin’

من هربار که لباسامونودر میاریم غرورمو از بین میبرم

Draw the line, I’m by the line

خط قرمز هارو مشخص کن، من درست لب مرزم

Ooh, you’re all that I want

اوه تو همه ی چیزی هستی که میخوام

No good at giving you up

بیخیال شدنت فایده ای نداره

Come on and give me some love tonight, yeah

بیا و امشب یکم عشق بورز

Ooh, you’re all that I want

اوه تو همه ی چیزی هستی که میخوام

No good at giving you up

بیخیال شدنت فایده ای نداره

Come on and give me some love tonight, yeah

بیا و امشب یکم عشق بورز

I, I think about it all the time

اوه من دائم بهش فکر میکنم

Make it happen in my mind, I’m telling you, yeah

کاری می کنم تو ذهنم رخ بده، دارم بت میگم، آره

Ooh, you’re all that I want

اوه تو همه ی چیزی هستی که میخوام

No good at giving you up

بیخیال شدنت فایده ای نداره

Come on and give me some love tonight

بیا و امشب یکم عشق بورز

Time should’ve taught me the lesson

زمان باید به من می آموخت

Went lookin’ for a sign, but instead I got a message

دنبال یه نشونه میگشتم، ولی به جاش یه پیغام گیرم اومد

I take off my pride every time we undressin’

من هربار که لباسامونودر میاریم غرورمو از بین میبرم

Draw the line, I’m by the line yeah

خط قرمز هارو مشخص کن، من درست لب مرزم

Time should’ve taught me the lesson

زمان باید به من می آموخت

 Went lookin’ for a sign, but instead I got a message Side Effects

دنبال یه نشونه میگشتم، ولی به جاش یه پیغام گیرم اومد

I take off my pride every time we undressin’

من هربار که لباسامونودر میاریم غرورمو از بین میبرم

Draw the line, I’m by the line, yeah

خط قرمز هارو مشخص کن، من درست لب مرزم

 

0

امتیاز کاربران : 3.6 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *