بخوانید کاربلدها
خانه / بایگانی برچسب: ترجمه آهنگ

بایگانی برچسب: ترجمه آهنگ

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ The Truth Is In There از Ally Brooke

Ally Brooke _ The Truth Is In There _englishtipsforyou.com

  Truth is in There   It’s undeniable این غیرقابل انکاره But we can see ما میتونیم ببینیم That we’re all beautiful که ما زیبا هستیم It’s more than physical این بیشتر از یه چیز فیزیکیه More than skin deep …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ I Guess I Just Feel Like از John Mayer

John Mayer - I Guess I Just Feel Like .englishtipsforyou.com

    I Guess I Just Feel Like I guess-I just feel-like I guess-I just feel like فکر کنم حس میکنم Nobody’s honest هیچکس صادق نیست Nobody’s true هیچکس حقیقت رو نمیگه Everyone’s lying همه دارن دروغ میگن To make …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Your Name Hurts از Hailee Steinfeld

02 Hailee Steinfeld - Your Name Hurts.englishtipsforyou.com

  Your Name Hurts   (Na, na, na, na, na) (Na, na, na, na, na) (Na, na, na, na, na) We’re a half-written story without any ending داستان عاشقانه ما بدون هیچ پایانی نصفه نیمه باقی موند You left me to figure it …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ broken از adam lambert

adam_lambert_-_broken.englishtipsforyou.com

    Broken Before I met you I would have said I’m fine قبل از اینکه تو رو ببینم همیشه میگفتم حالم خوبه If you asked, if you asked, if you asked me yeah اگه ازم میپرسیدی، اگه ازم میپرسیدی، …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ new eyes از adam lambert

Adam-Lambert-New-Eyes.englishtipsforyou.com

 New Eyes Rainy nights I’ve know for awhile من برای یه مدت فقط شب های بارونی رو میشناختم Getting away from myself again دوباره از خودم دور شده بودم I was alive but empty inside من زنده بودم اما …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Bad Child از Tones and I

Tones and I - Bad Child.englishtipsforyou.com

    Bad Child   My family always said I was the bad child خانوادم همیشه بهم میگفتن من بچه بدیم Throwin’ me away into the bad pile همیشه منو مثل آشغال پرت میکردن قاطی چیزای بی مصرف All my life, been …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ ours از taylor swift

taylor-swift-ours-englishtipsforyou.com

  Ours Elevator buttons and morning air دکمه های آسانسور و نسیم صبحگاهی Strangers’ silence makes me want to take the stairs سکوت عجیبه اینجا منو وادار کرد از پله ها برم بالا If you were here, we’d laugh about …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ I Love You ازHailee Steinfeld

01 Hailee Steinfeld - I Love Yous.englishtipsforyou.com

 I Love You’s   Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah Doo-bee-doo-bee ?Where do I begin از کجا شروع کنم؟ I’m sittin’ here jaded من خسته اینجا نشستم Yeah, I fell asleep with the makeup still on my skin آره من با آرایشی که …

توضیحات بیشتر »