بخوانید کاربلدها
خانه / بایگانی برچسب: Alec Benjamin

بایگانی برچسب: Alec Benjamin

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ The Boy In The Bubble از Alec Benjamin

Alec-Benjamin_The-Boy-In-The-Bubble.englishtipsforyou.com

  Boy In The Bubble It was 6:48, I was walking home ساعت 6:48 بود،داشتم میرفتم خونه Stepped through the gate, and I’m all alone توی دروازه قدم گذاشتم، و من تنهای تنهام I had chicken on the plate, but …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Paper Crown از Alec Benjamin

Alec Benjamin - Paper Crown.englishtipsforyou.com

 Paper Crown   A paper crown, and a heart made of glass یه تاج کاغذی، و یه قلب ساخته شده از شیشه A tattered gown, and a kingdom of ash یه لباس شبیه رشته رشته She walks alone, she …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Mind Is A Prison از Alec Benjamin

Alec Benjamin - Mind Is A Prison.englishtipsforyou.com

  Mind Is A Prison I don’t live in California, I’ll inform you, that’s not where I reside من توی کالیفرنیا زندگی نمیکنم ، بهت میگم ، که کالیفرنیا جایی نیست که من ساکنم I’m just a tenant, paying rent inside this body …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ let me down slowly از Alec Benjamin

 let me down slowly   This night is cold in the kingdom امشب قلمروی من در سرما فرو رفته I can feel you fade away میتونم احساس کنم که داری ناپدید میشی From the kitchen to the bathroom sink …

توضیحات بیشتر »