صفحه اصلی / بایگانی برچسب : Billie Eilish

بایگانی برچسب : Billie Eilish

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ xanny از billie eilish

Billie Eilish - Xanny [128].englishtipsforyou.com

  xanny ?What is it about them اونا چجورین؟ I must be missing something لابد من یه چیزی گم کردم(که شبیه اونا نیستم) They just keep doing nothing اونا فقط کارهای بیهوده میکنن Too intoxicated to be scared خیلی مستن …

ادامه مطلب »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ ilomilo از billie eilish

Billie Eilish - ilomilo.englishtipsforyou.com

 ilomilo     Told you not to worry بهت گفتم تا نگران نباشی But maybe that’s a lie اما شاید اون حرفم یه دروغ بود ?Honey, what’s your hurry عزیزم، عجلت واسه چیه؟ Won’t you stay inside نمیخوای تو …

ادامه مطلب »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ you should see me in a crown از Billie Eilish

billie_eilish you should see me_in_a_crown

      You Should See Me in a Crown   Bite my tongue, bide my time زبونمو گاز میگیرم، منتظر یه فرصتم Wearing a warning sign یک نشان اخطار پوشیدم Wait ’til the world is mine تا وقتی که …

ادامه مطلب »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ bellyache از Billie Eilish

bellyache.beilishfans.englishtipsforyou.com.mp3

 bellyache     Mind Mind عقل Sittin’ all alone تنها نشستم Mouth full of gum دارم سعی میکنم همه چیز رو هضم کنم و به جلو پیش ببرم In the driveway در جاده My friends aren’t far دوستام ازم …

ادامه مطلب »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ ocean eyes از Billie Eilish

Ocean Eyes

 Ocean Eyes     I’ve been watching you For some time برای یه مدتی داشتم به تو نگاه میکردم Can’t stop staring At those oceans_eyes نمیتونم از خیره شدن به اون چشمهای اقیانوسیت دست بردارم Burning cities شهرهای سوخته …

ادامه مطلب »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ when the party’s over از Billie Eilish

 when the party’s over     dont you know I’m no good for you تو نمیدونی که من برای تو خوب نیستم I’ve learned to lose, you can’t afford to من یاد گرفتم که ببازم، تونمیتونی دیگه کاری کنی …

ادامه مطلب »